Search form

Menu

Museerne i Fredericias afdelinger holder lukket

24/03/2020 til 13/04/2020
Sted: 
-
-

Pga. den aktuelle corona-situation holder alle Museerne i Fredericias afdelinger lukket foreløbigt til og med den 13. april.

Dette gælder Bymuseet, Lokalhistorisk Arkiv, Kringsminde og Skoletjenesten.

Alle arrangementer er ligeledes aflyst eller udsat.

Alle medarbejdere er sendt hjem, men er tilgængelige via mail eller telefon.

For yderligere informationer omkring coronavirus i Fredericia Kommune: https://www.fredericia.dk/om-kommunen/fakta-om-kommunen/akuthjaelp-beredskab/vigtig-information-om-den-ny-coronavirus