Search form

Menu

Børnehavebesøg: Årstidernes gang på Kringsminde

Østjysk landbrugskultur fra 1920-1940

Målgruppe: Børnehaven 4-5 årige, maks. 15 deltagere.
Dage: Tirsdag og onsdag eller efter aftale med Karin Rahbek
Tidsrum: fra kl. 9.00 – 12.00, afhængigt af bustiderne for bus nr. 6.

Indhold
Tilbuddet består af mindst to besøg på gården:
1. besøg: Børnene kommer rundt og ser alt på gården. Der vil også være mulighed for at røre ved tingene.
2. besøg: Børnene deltager i nedenstående forløb afhængig af årstiden.

Læringsmål
Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte:

 • Kultur er dels en kunstnerisk og skabende kraft, der aktiverer barnets sanser og følelser, og hvor barnet tilegner sig kulturelle værdier i mødet med de hverdagsting som barnet ser og oplever på bondegården. I pædagogiske læringsmiljøer med fokus på kultur møder barnet nye sider af sig selv, udtrykker sig på mange forskellige måder og understøttes i at forstå sin omverden.

 • At alle børn får konkrete erfaringer med sprogbegreber og sprogudvikling, som igen er medvirkende til udvikling af børns nysgerrighed og lyst til at udforske. Dette giver børn mulighed for en forståelse af menneskets levevilkår og kønsroller der er forbunden med traditionerne i bondesamfundet gennem tiderne i Danmark.

 • At alle børn aktivt observerer og undersøger fænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge.

Forberedelse inden besøgene
Inden besøgene har man lavet en forventningsafklaring på mail: indhold, hvor mange besøg og hvornår. Dette gøres for at sikre, at vi som museum kommer rundt om det, vi gerne vil have at børnene skal vide om østjysk landbrugskultur fra 1920-1940

Tidspunkter
Forår: Uge 10 – Uge 20
Sommer: Uge 22 – Uge 35
Efterår: Uge 36– Uge 47
Jul: Uge 48 - Uge 51

Program
For at sikre fokusset omkring gamle landbrugstraditioner og -skikke fra 1920-1940, har vi valgt at inddele børn/elever i drenge og pigegrupper. Drengene laver “mandearbejde”, og pigerne laver “kvindeopgaver” på gården.

Forårets tema: Forårsklargøring

 • Drenge passer dyrene, marken og haven.

 • Piger laver mad i køkkenet og laver pigesysler.

Sommerens tema: Nyt liv på gården

 • Drenge passer dyrene - kyllinger, ællinger, katte, lam mm. og laver markarbejde.

 • Piger laver mad i køkkenet af nye afgrøder fra urtehaven og marken samt udfører pigesysler.

Efterårets tema: Høst

 • Drenge passer dyrene og er i marken for at høste.

 • Piger laver mad i køkkenet og udfører pigesysler.

Vinterens tema: Jul

 • Drenge passer dyrene og snitter redskaber, der er gået i stykker under markarbejdet.

 • Piger forbreder jul i køkkenet og klipper julepynt.

Henvendelse skal ske til:
Museumsforvalter Karin Rahbek på karin.rahbek@fredericia.dk eller på telefon 25473758