Search form

Menu

Tobaksmarken

Tobaksplanten kom til Fredericia med de reformerte, der fra 1719/1720 dannede en koloni i Fredericia. Allerede i 1722 havde de en anseelig tobaksproduktion. Kong Frederik 4. havde givet dem tilladelse til, uden afgifter, at avle og sælge tobak. Det blev en stor succes, og i slutningen af 1700-tallet, hvor produktionen var størst, blev der høstet op mod 800.000 kg tobaksblade om året i Fredericia.

Siden 1969 er der dyrket tobak på museets område. Frøene sås i mistbænke i slutningen af marts måned og plantes ud fra midt i maj. I september høstes plantens blade, trækkes på snor og hænges til tørre i tobaksladen. I løbet af nogle måneder vil de tørre blade være klar til at bearbejdes til eksempelvis pibetobak, skråtobak eller cigarer.

Tobaksplanten stammer ligesom kartoflen fra Amerika, og kan bliver op til 3 m høje med smukke lyserøde blomster. Planten hører til natskyggefamilien, hvor næsten alle arter er giftige. Det er tobakken også.
 

Når bladene på museets tobaksplanter er høstet, hænges de til tørre i museets tobakslade.