Search form

Menu

Ud i Fredericia

"Ud i Fredericia" er undervisningsidéer udviklet i samarbejde med Afdelingen for Børn og Unge og naturvejleder Bjarne Christensen. Gennem projektet ønskes det at fremme skolernes og daginstitutionernes anvendelse af Fredericias mange bynære udendørs lege- og læringsrum.

Erfaringer med 'udeskole' og 'udegrupper' i skole og dagtilbud viser, at der er et stort potentiale for at forbedre indlæringen, styrke fagsamarbejdet, styrke motorik, styrke samarbejdsevner og sundhed ved at satse på udeliv i det pædagogiske arbejde. Tilegnelse af viden, færdigheder og holdninger skabes gennem oplevelser, dialog og refleksion. Ambitionen er at styrke skolens fag i en integreret undervisningsform, hvor undervisning ude og inde har nær sammenhæng.

Projektet er støttet af Friluftsrådet, hvor målgruppen ud over grundskolen og ungdomsuddannelserne også er daginstitutioner i Fredericia. Nedenstående links skal ses som inspiration til forløb der kan afprøves i Fredericias bynære miljøer.
Hvis du har spørgsmål til materialerne, så kontakt bjarne.christensen@fredericia.dk

I tilknytning til projektet er der indkøbt 10 iPads med simkort til brug i uderummet. Disse kan bookes ved henvendelse til skoletjenesten.

På kortet nederst på siden kan kan du finde forskellige muligheder for oplevelser og undervisning for din klasse eller institution. Du kan også følge disse links:

Aktiviteter og undervisningsforløb

Links til naturen i Fredericia Kommune

Åben skole - Tilbud i Fredericia

Udarbejdet med støtte fra Friluftsrådet.