Search form

Menu

Vision

Fredericias historie adskiller sig i væsentlig grad fra kongeriget Danmarks øvrige byers historier, og Museerne i Fredericias vision er, at vi skal varetage denne helt unikke historie og udbrede kendskabet både nationalt og internationalt. Fredericias historie er i høj grad præget af i særdeleshed to hovedspor, som skal danne Museerne i Fredericias hovedfokusering: Fæstning og fristad.

Museerne i Fredericias forvaltning af byens historie er tilrettelagt således, at det giver mest muligt til borgere og gæster og til fremtidens brugere. Vi indsamler genstande og dokumenter om Fredericias historie, og vi vil navnlig gerne have ting, som fortæller om fæstningen og fristaden, fordi det er en unik historie, som ingen andre museer og arkiver kan fortælle. Vi opbevarer genstande og dokumenter i sikre, klimastyrede rammer, der værner mest muligt mod nedbrydning. Vi har endnu nogle gamle magasiner i brug, men dem arbejder vi på at afvikle, så alt materiale er under bedst mulige forhold. Vi giver materiale numre og beskrivelser af dets oprindelse og historie, så det giver det bedste grundlag for det videre arbejde med at forske i byens og egnens historie. Vore forskningsområder er fæstningens og fristadens historie og navnlig samspillet mellem det militære og civile samfund. Dette store forskningsområde er ikke særlig grundigt belyst i dansk forskning, så her ligger en stor og spændende opgave for os. Forskning, genstande og arkivalier danner sammen med selve voldanlægget og byens særlige struktur udgangspunktet for formidlingen af Fredericia, både i en national og international sammenhæng. Omegnens historie inddrages også i formidlingen, og således arbejder vi med både landsbyhistorie og østjysk landbokultur. Vores platforme er udstillinger, omvisninger, by- og voldvandringer, familiearrangementer, bogudgivelser, foredrag og som et særligt fokusområde: undervisning af elever i både grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Vi arbejder ud fra den grundfæstede værdi, at historien er fællesgods, og at den lever bedst, når den fortælles, bruges, diskuteres og skaber debat. Derfor deltager vi i en lang række sammenhænge, hvor lokalhistorien kan være med til at gøre beslutningerne bedre, hvor den gør tingene mere meningsfulde, og hvor der er brug for, at Fredericias særlige identitet som fæstning og fristad fremhæves.

Siden 1930'erne har der været museum i Fredericia, og i 1973 stiftedes Lokalhistorisk Arkiv. Bymuseet og Arkivet er de bærende institutioner i den familie, der også tæller gården Kringsminde, Bunkermuseet, vagtbygningen ved Kongens Port, Krudttårnet, Krudtmagasinet og Mosaisk Begravelsesplads. Som juvelen i kronen ligger Fredericia Vold som byens største attraktion.