Search form

Menu

Foredrag: Grænseland

09/01/2020 - Kl. 19.30
Sted: 
Trinitatis Sognegård
Gratis. Kaffe koster 20 kr.

Foredrag ved Poul Duedahl, professor, Aalborg Universitet
Grænser skiller, veje samler. Det er et grundvilkår, som præger store dele af menneskehedens historie. For grænserne definerer stater mens vejene samler dem, og skaber mulighed for samkvem på tværs. Få steder kommer spændingsforholdet mellem menneskeskabte skillelinjer og samfærdselsårer tydeligere til udtryk end i et grænseland – altså det geografiske område der omkranser skellet mellem to forskellige territorier, lovgivninger, retssystemer, toldområder, skatteudskrivningsdistrikter og værnepligtsordninger. Det gælder også grænselandet mellem Danmark og Tyskland.

Foredraget fortæller historien om landegrænsen og dens skiftende forløb i årene 1840-1920, om hvad der adskilte befolkningerne på hver side, og om hvad der bandt dem sammen. Det fortæller i det hele taget om, hvad det vil sige at leve i et grænseland. Foredraget bygger på en bog af samme titel. Den udgives af Danmarks Radio i foråret 2020 i anledning af 100-året for Genforeningen.

Foredraget afholdes i samarbejde med Menighedsrådet ved Trinitatis Kirke, og der er gratis adgang for alle. Kaffe koster kr. 20,-.