Search form

Menu

Søg i arkivets samlinger

Du kan søge i arkivets registrerede samlinger på arkiv.dk

Søgningen er en fritekstsøgning, der kan tidsmæssigt afgrænses. Søgningen dækker alle typer arkivalier og billeder i arkivets registreringer af dokumenter, billeder, kort, bøger, film osv. Søgeresultatet vises som en liste, hvor de enkelte poster indeholder yderligere oplysninger, hvis man klikker på dem. Søgeresultaterne viser registreringsnummeret, der består af et bogstav og et tal. Bogstavet referer til den type arkivalie, der er tale om:

  • A - arkivalier og dokumenter

  • B - fotos

  • F - film

  • K - kort

  • L - lyd

  • U - avisudklip

  • Z - bøger og tidsskrifter

Hvis du er interesseret i at se søgeresultatet på Lokalhistorisk Arkiv, så er det registreringsnummeret, der skal meddeles ved bestilling af arkivalier. Herefter kan de beses på Fredericia Lokalhistorisk Arkiv i læsesalens åbningstid, se mere her