Search form

Menu

Mindesmærker

Mindesmærker og monumenter er med til både at fortælle og fejre historien.

Museerne i Fredericia har ansvaret for en lang række mindesmærker i Fredericia Kommune. Det er for en stor dels vedkommende markeringer af militære anlæg eller begivenheder, men også nedlagte kirker og andre civile emner hører med.

Statuer og granitsøjler er placeret rundt omkring og deres fortællinger bliver jævnligt vakt til live gennem byvandringer, ture i omegnen og foredrag. Ved en række monumenter og mindesmærke er der korte informationer, der fortæller de vigtigste ting om baggrunden for mindesmærket.

 

Fredericias mest berømte mindesmærke er naturligvis Landsoldaten, der i det meste af 2013 har undergået konserveringsarbejde.

Museerne i Fredericia tilser disse monumenter og i samarbejde med Fredericia Kommunes Entreprenørgård og lokale håndværkere sikrer vi, at anlæggene fremstår tydelige og tilgængelige. Vi sørger for at indskrifter bliver opmalede, at fuger og samlinger er i orden. Afrensninger og reparationer foretages jævnligt. Det er vores ansvar og interesse, at bevaringstilstanden er tilfredsstillende.

Borgerne i Fredericia er gode til at henvende sig, hvis man har bemærket noget uregelmæssigt og på den måde har vi et godt grundlag for arbejdet med at bevare alle de mærker og monumenter, der er med til at fortælle Fredericias særlige historie.