Search form

Menu

Historier fra samlingerne

Museerne i Fredericia modtager løbende et bredt udvalg af forskellige kilder. Det kan være genstande, dokumenter, billeder, malerier eller lignende. Det er vores opgave at indsamle, bevare, registrere, formidle og forske i byens historie, og det sker blandt med udgangspunkt i vores samlinger.

Man kan her læse udvalgte historier om visse af de mange ting, der findes i samlingerne.

Klokken fra færgen Dan

Breve fra Treårskrigen

Sølvgave fra Fredericia Museums Venner

Soldaterfamilien

Houstedbægeret

Stik fra Fredericia

Billeder fra 1864

Søg i de lokalhistoriske samlinger