Search form

Menu

Genstandssamlingen

Museerne i Fredericias genstandssamling er grundlagt i 1916, hvor Fredericia Museumsforening blev oprettet. På daværende tidspunkt havde foreningen intet permanent lokale til hverken udstilling eller opmagasinering af genstandene. De blev i stedet opbevaret eller udstillet på skiftende steder i byen indtil 1930, hvor det lykkedes at få en egentlig museumsbygning.

Fredericia Bytings Fattigbøsse, 1762

Desværre vides det ikke, hvad der var museets første genstand, eller hvor mange genstande det lykkedes at indsamle i museets tidlige periode. Dette skyldes, at man først langt senere påbegyndte registreringen af genstandene.

Museets genstandssamling består i dag af ca. 20.000 genstandsnumre. Antallet af genstande er dog højere, da der i nogle tilfælde er registreret flere genstande pr. nummer. Genstandssamlingen består af kulturhistoriske genstande fra nyere tid, dvs. perioden efter ca. 1660. Et væsentligt kriterium, for at en ting kan blive en museumsgenstand, er, at man kender dens historie, hvem har eksempelvis brugt den, hvornår er den blevet brugt, hvor er den blevet brugt, og til hvad er den blevet brugt? Genstande kan i princippet være alle mulige ting lige fra malerier med topografiske motiver eller portrætter til tekstiler, værktøj, husgeråd osv. Blandt de større genstandsgrupper, som Museerne i Fredericia råder over, kan eksempelvis nævnes sølvtøj fra de mange sølvvareproducenter i Fredericia, militærhistoriske genstande som hænger sammen med byens status som fæstnings- og garnisonsby samt genstande med tilknytning til DSB på grund af byens beliggenhed som jernbaneknudepunkt. Der findes ligeledes en del genstande med tilknytning til de forskellige religiøse grupper, som har befolket byen, blandt andet betinget af dens tidligere status som fristad.

Museerne i Fredericia er i dag et statsanerkendt museum, og er dermed underlagt Museumsloven. Arbejdet med samlingerne følger derfor de retningslinjer, som er forbundet hermed. Museets ansvarsområde, og dermed indsamlingsområde, dækker den nuværende Fredericia Kommune, hvilket afspejles i de genstande, som er i museets samling. Tidligere har man dog i mindre omfang indsamlet fra andre geografiske områder, således at enkelte genstande i samlingen falder uden for museets nuværende geografiske ansvarsområde.

Museet indsamler ikke arkæologiske genstande, og museet har ikke arkæologisk personale. Det arkæologiske ansvarsområde for Fredericia Kommune ligger under VejleMuseerne. Bøger og tryksager hører ligeledes traditionelt ikke til museets ansvarsområde.