Search form

Menu

Medarbejdere


 

John Kent Olesen - servicemedarbejder.
Vedligehold af grønne områder.


 

John Mortensen - museumsformidler.
Skoletjenesten, håndværksopgaver.


 

Karin Rahbek - forvalter.
Drift af Kringsminde.


 

Karsten Merrald Sørensen - Museumsleder.  
Drift, administration, personale og økonomi.


 

Lars Nielsen - Kringsminde.
Foto- og havearbejde.

 

Lisbeth Aagaard Lykke – arkivar.
Indsamling, registrering og bevaring af samlingen på Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn samt forskning og formidling.


 

Lone Linnet Jensen - arkivassistent.
Registrering, publikumsbetjening i læsesal.


 

Mikael Holdgaard Nielsen - kulturarvsinspektør.
Fredericia Vold, Museumslovens kapitel 8, kulturmiljøer, mindesmærker, formidling, forskning.

 


 

Pia Øst - Arkivassistent
Registrering.


 

Rasmus Welling - museumsformidler.
Skoletjenesten, generel formidling, hjemmeside.


 

Tom Schmidtke - servicemedarbejder.
Drift af Kringsminde.


 

Thomas Ibæk Jakobsen - museumsassistent.
Administration, bogholderi.


 

Vibeke Kaiser-Hansen - museumsinspektør.
Forskning, samlingen.