Search form

Menu

Medarbejdere

Christian Feddersen - Arkivassistent

Vibeke Kaiser-Hansen - Museumsinspektør

Thomas Ibæk Jakobsen - Kontorassistent

Anette Hyre-Jensen - Kontorassistent

Lone Linnet Jensen - Arkivassistent

John Bolgan Krop - Specialarbejder

Lisbeth Aagaard Lykke - Arkivar

John Mortensen - Museumsformidler

Marianne Nielsen - Kustode

Mikael Holdgaard Nielsen - Kulturarvsinspektør

Jesper Nørgaard - Akademisk medarbejder

Tove Skjalm-Rasmussen - Kustode

Karsten Merrald Sørensen - Museumsdirektør

Alisa Emilia Welling - Kustode

Mia Welling - Kustode

Pia Løvgreen Øst - Arkivassistent