Search form

Menu

Vores opgaver

Museerne i Fredericia er et statsanerkendt museum, og varetager kulturarven i Fredericia Kommune med udgangspunkt i museumsloven. Museerne i Fredericia bliver som de øvrige statsanerkendte museer i Danmark kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen. Den seneste kvalitetsvurdering blev foretaget i 2015, og kan ses her

Der er fem hovedopgaver i arkiv- og museumsarbejdet: Indsamling, registrering, bevaring, formidling og forskning. Hertil har Museerne i Fredericia til opgave at sikre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier for eftertiden jf. museumslovens kapitel 8. Derfor deltager Museerne i Fredericia i behandlingen af alle byggesager i Fredericia Kommune, hvor der indgår bygninger eller andet af væsentlig kulturhistorisk værdi.

Indsamlingen sker for at bevare vidnesbyrdene og tiderne – også vores. Indsamlingen gælder både billeder, arkivalier og genstande. Men vi tager ikke imod alt. Tingene skal fortælle noget om Fredericia og gerne en historie, som er karakteristisk for vort område.

Når vi modtager en ting, skal vi vide, hvor den kommer fra, hvem der har brugt den, eller hvem og hvad den handler om. Først da giver tingen eller arkivaliet mening for nu er det, at det kan fortælle en speciel historie. Hvis den ikke kan det, er den ikke interessant.

Kulturhistorien er Fredericias identitet, og derfor skal vi passe godt på den. Det betyder, at genstande og arkivalier skal opbevares i sikre, klimastyrede rum og efter en orden der gør, at vi kan finde dem igen. Vi er med i Fællesmagasinet i Vejle, hvor en stor del af vore genstande befinder sig. På arkivet opbevarer vi indtil videre en stor del af arkivalierne og billederne. Bevaring handler også om at sikre, at genstandene og arkivalierne er i en stand, der gør dem holdbare. Konservatorer hjælper os dermed og de fører tilsyn med vore samlinger.

Det er i formidlingsopgaverne, at vi oftest møder borgerne. Her har vi byvandringer, foredrag, værkstedsaktiviteter, åbent hus osv. Men det er også opgaver som at skrive artikler, besvare spørgsmål og henvendelser. Til vores formidling hører en meget vigtig opgave, nemlig skoletjenesten, der tilbyder undervisning til elever i grundskolen og ungdomsuddannelserne. 

Forudsætningen for at kunne tilvejebringe ny viden om byens historie er forskning. Museerne i Fredericia har derfor til opgave at forske i byens historie gennem museets genstandssamlinger og arkivets arkivalier. Det er forudsætningen for at enhver tid kan fortælle historien med sit eget sprog. Hos os er fæstningen og fristaden og samspillet mellem de to hovedpunkter i vores forskning.