Search form

Menu

Billeder

Lokalhistorisk Arkiv har en stor billedesamling, der både består af positiver og negativer, hvoraf ca. 46.000 nu er scannet og registreret i Arkibas. Disse billeder kan søges her

Billedesamlingen består af et væld af forskellige motiver. Vi får løbende indleveret fotos af private personer. Herudover har vi fået indleveret store samlinger af byens pressefotografer og amatørfotografer. 

Det er gratis at benytte arkivet, men ønsker man at bruge vores billeder, er det forbundet med en udgift. Du kan se vores prisliste her

Dansk Købestævnes bygning blev opført på Prins Christians Bastion i 1915-1916. Købestævnets udstillingslokaler var i brug frem til 1975. I 1980 og igen i 1984 brændte bygningerne, hvorefter bastionen blev ryddet og fik den udformning, den har i dag.

Et gammelt ordsprog fortæller, at et billede siger mere end 1000 ord. Dette er ofte rigtigt. Lokalhistorisk Arkivs billedsamling giver en righoldig fortælling om mange forskellige aspekter omkring Fredericias historie generelt, om personhistorier, bygningshistorier og meget meget mere. 

For at disse mange billeder kan bidrage, er det vigtigt, at vi ved så meget som muligt om de enkelte billeder og deres motiver - hvem er fotografen, hvor er billedet taget henne, hvornår er billedet taget, hvem eller hvad ses på motivet osv. Af og til får vi billeder ind på arkivet, hvor vi mangler disse oplysninger. Har du lyst til at forsøge, om du kan hjælpe os, kan du se eksempler på billeder, hvor vi mangler oplysninger her