Search form

Menu

Fredericia Museums Venner

Fredericia Museums Venner er en støtteforening tilknyttet Museerne i Fredericia.

Programmet for Fredericia Museums Venners aktiviteter i 2024-2025 kan ses her

Foreningen blev oprettet den 12. december 1994 i forbindelse med, at Museerne i Fredericia overgik fra at være et foreningsdrevet museum til at blive et kommunalt museum. Foreningens formål er at yde støtte til Museerne i Fredericia ved blandt andet at:

  • virke for forøgelse og forbedring af museets samlinger

  • udbrede kendskabet til og interessen for museets virke

  • give ideer til eller arrangere udstillinger, foredrag og ekskusioner

  • rejse penge til indkøb af museumsgenstande

  • udgive eller deltage i udgivelsen af en årbog

  • påtage sig løsning af enkeltopgaver.

Der er i årenes løb efter ønsker fra museets ledelse ydet støtte til indkøb af eksempelvis malerier med lokalt islæt, sølvtøj fra lokale mestre, teleslyngeanlæg på arkivets læsesal mm.

Den 13. september 2014 var vi på en spændende udflugt til Dybbøl og Als. Et galleri fra vores tur kan ses her

Den 10. juni 2015 var vi på en udflugt med båden Mira på Lillebælt. Et galleri fra vores tur kan ses her

Den 5. september 2015 var vi på en udflugt med bus til Faaborg Museum og Valdemar Slot. Et galleri fra vores tur kan ses her

Den 3. september 2016 var vi på en udflugt til Sea War Museum i Thyborøn og Kongenshus Mindepark og Hede. Et galleri fra vores tur kan ses her

Den 5. november 2016 holdt Fredericia Museums Venner en jubilæumsfest i anledningen af Fredericia Museums 100 års fødselsdag. Et galleri fra festen kan ses her

Den 13. juni 2017 var vi på udflugt til Grænsemuseet i Christiansfeld. Et galleri fra vores tur kan ses her

Den 23. september 2017 var vi på udflugt til Skanderborg-egnen og det midtjyske søhøjland. Et galleri fra vores tur kan ses her

Den 15. september 2018 var vi på en udflugt med bus til Østfyn. Et galleri fra vores tur kan ses her

Den 22. september 2019 var vi på en udflugt med bus til Brunkulslejrene i Søby og kunstmuseet i Herning. Et galleri fra vores tur kan ses her

Den 9. oktober 2020 fik vi i anledning af foreningens 25-års jubilæum som de første lov til at se Museerne i Fredericias nye udstilling om Slaget ved Fredericia. Billeder kan ses her

I september 2021 var vi på udflugt til Sønderborg Slot og så særudstillingen om 100-året for Genforeningen, Broager kirke og dronningens urtehave på Gråsten Slot. Se billeder her

Fredericia Museums Venner uddeler hvert år prisen som Årets Frederik/Frederikke. I 2020 modtog Uffe Steiner Jensen prisen som årets Frederik.

Hvis du har lyst til at blive medlem af foreningen, kan du kontakte et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen for Fredericia Museums Venner består af:

Ole Engberg (formand)

tlf.: 2344 3830

Inger Skov (næstformand)

tlf.: 2058 2960

Per Skovsen (kasserer)

tlf.: 6150 0434

Tove Poulsen (sekretær)

tlf.: 2172 9054

Søren Jakobsen

tlf.: 5179 9342

Peter Honoré (suppleant)

tlf.: 7592 8368

 

Takster for medlemsskab:

150 kr. for enlige

300 kr. pr. husstand

400 kr. pr. virksomhed

Der afholdes årligt 3-4 foredrag, og der afholdes årligt 2 udflugter.