Search form

Menu

BYGNINGER PÅ VOLDEN

Da Fredericia blev grundlagt i 1650 var hele byen omgivet af vold og voldgrav. Adgangen til byen kunne derfor kun ske gennem porte. Portene var dengang opført af træ med vindebroer, der kunne hejses op. Over portene var placeret stenbelagte træbroer. Portene var fæstningens svage led, så de blev forsøgt konstrueret så sikkert som muligt, og der skulle ikke være for mange. Kongens Port, som lå mellem Dronningens Bastion og Kongens Bastion - for enden af Kongensgade - var oprindeligt tænkt som hovedadgang til fæstningen. Desuden havde man adgang via Prinsens Port og gennem Dronningens Port. Sidstnævnte lå mellem Holstens Bastion og Oldenborgs Bastion, hvor jernbanen og Holstensvej går i dag. Ingen af de oprindelige portbygninger er i dag bevarede.

Vandtårnet på Prins Georgs Bastion blev opført i 1908 ved arkitekt O. Gundlach-Petersen.

Den ældste af de eksisterende portbygninger er Prinsens Port, hvis udseende kan føres tilbage til 1753, hvor den grundmurede port afløste den gamle egetræsport. Prinsens Port var frem til 1925 hovedporten ind til byen på trods af, at denne rolle oprindeligt var tiltænkt Kongens Port. Dette skyldtes, at vejene til blandt andet Vejle og Kolding begyndte uden for Prinsens Port. Omkring 1920 var trafikken vokset i en sådan grad, at der måtte findes en løsning for at imødekomme det øgede behov for passage gennem volden. Mellem Prinsens Port og Kongens Port havde der ligget en gammel militær udfaldsport. Den blev sløjfet og på næsten samme sted - mellem Købmagergade og Dalegade - opførtes i 1922 Nørreport. Porten blev tegnet af arkitekten O. Gundlach-Petersen. Han var en af Fredericias mest brugte arkitekter i denne periode, og han tegnede ligeledes Danmarks Port, som opførtes til aflastning af Prinsens Port i 1925.

Ud over portene gennem volden, er der ved voldterrænet også bevaret et par vagtbygninger. Hovedvagten (Gammel Hovedvagt) er den ældste. Den er opført i 1736 som vagtbygning og stokhus (fængsel), og er efterfølgende blevet ændret flere gange. Udover funktionerne som vagtbygning og stokhus har den også huset militært sygehus. Ved Kongens Port ligger en anden bevaret vagtbygning. I 1736 opførtes der en vagtbygning på stedet. Denne bygning husede militærets vagtmandskab, men fungerede desuden som accisebod, hvor de varer, der skulle ind og ud af byen, blev fortoldet. Den nuværende bygning afløste bygningen fra 1736, og er opført i 1856.

På voldområdet ligger endvidere to bygninger, som har fungeret til opbevaring af krudt og kugler. Den ældste af disse bygninger er krudttårnet, som er Fredericias ældst bevarede militære bygning.  Bygningen ligger ved Øster Voldgade, og er opført i 1675. Den anden bevarede krudtbygning er krudtmagasinet, som ligger på Kastellet. Her lå oprindeligt 16 militære bygninger, men i dag er kun krudtmagasinet tilbage. Det eksisterende krudtmagasin er opført i 1857 efter det tidligere krudtmagasin blev skudt i sænk af den danske flåde under den preussiske besættelse af Fredericia i 1848.

På voldanlægget ligger også en enkelt civil bygning. Det er det hvide vandtårn på Prins Georgs Bastion. Tårnet blev opført i 1908 for at dække byens stigende behov for vand. Tårnet er tegnet af arkitekt O. Gundlach-Petersen, og er designet med skydeskår øverst – en stil der passer med placeringen i det militærhistoriske terræn.

Galleri med voldens bygninger