Search form

Menu

Gammel Hovedvagt

Bygningen er opført i 1735 som erstatning for en bindingsværksbygning fra 1670’erne. Oprindeligt rummede vagtbygningen to vagtstuer omkring en fælles forstue med et stort åbent ildsted. I forlængelse af vagtbygningen opførtes i 1746 det lange stokhus, hvis store midterrum havde to-etages sovebrikse til slaverne, som tugthusfangerne kaldtes.

Et stokhus var et militært arresthus, hvor soldater og andre afsonede deres straffe. Navnet kommer af “stokken” - to svære bjælker af egetømmer med halvrunde udsnit ved siden af hinanden, der, når bjælkerne lagdes sammen, dannede runde huller, hvor slavernes arme og ben blev låst fast.

Slavernes skulle sørge for vedligeholdelsen af fæstningens jordværker, grave, og bygninger. Arbejdet om dagen foregik i jern - ofte under ummenneskelige forhold. Det var i tidens ånd at straffe mindre forseelser hårdt.

I 1789 blev stokhuset indrettet til byens første sygehus - dog kun for soldater. Der blev desuden indrettet sygestuer og apotek på loftet, og i enden af bygningen vaskeri og rullestue.

Under opførelse af Danmarks Port i 1924-25 blev bygningen afkortet, og der blev indrettet vagtlokaler ud mod denne port. Vagt og arrester blev opretholdt helt frem til 1934.

Vagter opstillet på modsatte side af Gl. Hovedvagt ved Danmarks Port mellem 1925 og 1934.