Search form

Menu

Registrering af genstande

En stor del af museets arbejde vedrører samlingen af museumsgenstande. For at genstandene har en værdi i forbindelse med at fortælle Fredericia by og kommunes historie, er det vigtigt at kende genstandenes oprindelse og historien om deres brug. Derfor er det vigtigt, at disse oplysninger bliver registrerede.

Genstanden på billedet stammer fra Museerne i Fredericias genstandssamling. Der er tale om et karakterudregningsinstrument, som har tilhørt Egumvejens Skole.

Museerne i Fredericia er et statsanerkendt museum. Museets genstandsregistrering følger derfor nogle veludviklede og gennemarbejdede retningslinjer, som Kulturstyrelsen udstikker. Disse har blandt andet som mål at give offentligheden adgang til at søge oplysninger om alle genstande i de statsanerkendte museers samlinger.

Konkret foregår det sådan, at museet registrerer sine oplysninger i en fælles museal database. Udvalgte informationer herfra offentliggøres på Kulturstyrelsens hjemmeside, Museernes Samlinger, hvor alle har adgang til at søge. Museet arbejder i øjeblikket på at digitalisere de gamle registreringsoplysninger, og forventer at have lagt alle registreringer ud på Museernes Samlinger i 2015.

Du kan søge i Museernes Samlinger, her.