Search form

Menu

ARKIVALIER

Fredericia Lokalshistorisk Arkiv opbevarer og sikrer arkivalier og fotos efter arkivlovens bestemmelser. Her hedder det sig, at arkivet skal varetage dette efter arkivmæssige hensyn. 

Både arkivalier og fotos vil naturligt forgå, hvis de ikke behandles og opbevares korrekt, og der er stor forskel på, hvorledes de forskellige medier bør opbevares. Fælles for alle er dog, at de skal pakkes i syrefrit papir eller konvolutter og placeres i en syrefri æske. 

Ved afleveringer af materiale til Lokalhistorisk Arkiv skal vi have så mange oplysninger som muligt. Herefter kan vi ordne, pakke, registrere og opbevare materialet for tid og eftertid

De arkivmæssige hensyn skal sikre, at arkivalier og fotos sikres for tid og eftertid. Heri ligger også, at materialerne skal kunne bruges til forskning og formidling. Dette kræver et fokus på, at alt materiale opfylder de arkivmæssige krav til tre punkter: Orden, systematik og opbevaring. Når disse tre punkter er sikret, vil arkivalierne eller de forskellige fotos være sikret.

En orden indebærer eksempelvis, at papirarkivalier renses - det vil sige, at nedbrydelige og skadelige genstande og materialer som metalclips og lignende fjernes. Herefter sorteres arkivalierne efter fastsatte regler, de pakkes i syrefrit papir og de placeres i en syrefri arkivæske. Arkivalierne registreres i Arkibas 4 med systematiske søgemuligheder. Som det sidste placeres arkivæskerne på den rette plads i magasinet, hvor den altid vil kunne findes frem igen, når den skal bruges.