Search form

Menu

OM OS

Skoletjenesten betjener børn og unge fra børnehaveklassen og op til og med ungdomsuddannelserne. Aktiviteter og tilbud omfatter blandt andet rollespil, rundvisninger, skattejagter, guidede ture, kursus i kildesøgning, undervisningsmaterialer samt opgave- og eksamensvejledning.

Der lægges særligt fokus på brug af IT, innovation, bevægelse, indlevelse og tværfaglighed. Skoletjenesten har samarbejdsaftaler med Erritsø Fællesskole, Fredericia Gymnasium samt FALIHOS (Foreningen af lærere i historie og samfundsfag), som sammen med Skoletjenesten har afholdt en række arrangementer med fokus på didaktik og formidling inden for museums- og undervisningsområdet. Endelig arbejdes der tæt sammen med kommunes naturvejleder og andre museers skoletjenester.

Man kan læse mere om Skoletjenestens visioner, mål og strategi her.

Hvert år deltager omkring 5000-6000 elever i skoletjenestens aktiviteter.

I Kongens Portvagt har Skoletjenesten indrettet undervisningslokale, hvor eleverne har mulighed for at anvende diverse digitale værktøjer.

Brugerne skriver om Skoletjenestens arbejde:

"Tak for nogle fantastiske dage, det har været guld for vores børn".

”Jeg har ikke oplevet historieformidling på lignende måde nogensinde, og jeg var meget imponeret”.

"De studerende oplevede det både som lærerigt og spændende, og så var de vildt imponeret over jeres indlevelsesevne og engagement".

"Vi fik 12 og utroligt meget ros for vores fremlæggelse. Både vores lærer og censor ønskede materialet til deres undervisning og synes, at de ting vi fortalte var vildt spændende!"