Search form

Menu

Arkivalier

Arkivalier er kort fortalt et medie, der indeholder informationer af forskellig art. Disse kan være informationer om enkeltpersoner, eksempelvis en skudsmålsbog, en dåbsattest, et brev eller lignende. Det kan være informationer om en forening som eksempelvis en forhandlingsprotokol, vedtægter eller en medlemsfortegnelse. Det kan være informationer om virksomheder, menigheder, kommunen eller alle andre, der selv skaber informationer, eller som der bliver skabt skriftlige informationer om.

Arkivalierne er registreret i Arkibas. Du kan søge i samlingerne her.

Arkivalierne kan bestå af skriftlige vidnesbyrd på papir eller digitalt. Arkivalier kan være billeder eller film. Kort sagt, arkivalier omhandler vores historie, og Lokalhistorisk Arkiv har ansvaret for at bevare lokalhistorien fra hele Fredericia Kommunes geografiske område.

Når vi modtager arkivalier fra privatpersoner, virksomheder, foreninger eller institutioner, bliver der skrevet en indkomstjournal over disse. Der vil desuden blive foretaget en faglig vurdering af, hvorvidt arkivalierne er bevaringsværdige. Er arkivalierne bevaringsværdige, vil de blive indlemmet i arkivets samling, de bliver pakket forsvarligt og registreret i vores registreringssystem. I visse tilfælde vil arkivalier desuden blive underlagt en klausul, hvorved de ikke bliver offentligt tilgængelige. Lokalhistorisk Arkiv følger til alle tider arkivlovens bestemmelser.

Blandt de mest benyttede arkivalier finder vi kirkebøgerne. På arkivet har vi kirkebøgerne fra alle sogne i Fredericia Kommune frem til slutningen af 1800-tallet.

Lokalhistorisk Arkiv har en så godt som komplet samling af byens aviser lige siden Fredericia Avis' første nummer udkom den 8. december 1849. Da avisernes antal var på sit højdepunkt, var der tre dagblade i byen, nemlig den konservative Fredericia Avis (1849-1949), venstreavisen Fredericia Dagblad (1890-nu) og Fredericia Social-Demokrat (1898-1967).

Herudover har vi på arkivet en samling af vejvisere fra 1882 og frem til i dag samt meget meget mere. Kirkebøgerne, aviserne og vejviserne er alle tilgængelige på arkivets læsesal.