Search form

Menu

Om Lokalhistorisk Arkiv

Lokalhistorisk Arkiv blev etableret i 1973. Det rummer lokalhistoriske arkivalier og billeder fra Fredericia og omegnens privatpersoner, foreninger, virksomheder, menigheder mm.

Lokalhistorisk Arkiv er det eneste lokalhistoriske arkiv i Fredericia Kommune. Vi er derfor et historisk arkiv for hele Fredericia og omegn.

Arkivet blev oprettet af en gruppe lokalhistorisk interesserede frivillige i 1973 under navnet Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn, og havde først til huse i to kælderlokaler på Ullerupdalvej 139. I foråret 1976 fik arkivet overladt 300 m2 kælderlokaler under det gamle bibliotek på hjørnet af Vendersgade og Jyllandsgade. I Vendersgade fik arkivet en lang række gode arbejdsår, hvor samlingerne stille og roligt voksede, og efterhånden fik arkivet overladt flere og flere lokaler i det tidligere bibliotekskompleks. Snart påbegyndtes lokalhistoriske bogudgivelser - med Henrik Nielungs mindesmærkebog fra 1980 som den første. Siden da er der udgivet en lang række lokalhistoriske værker, og der kommer stadig nye til. Siden 1996 har Lokalhistorisk Arkiv, Museerne i Fredericia og Kultur- og Fritidsforvaltningen desuden udgivet årbogen Fredericiabogen og en lokalhistorisk kalender.

I 1986 rundede det årlige besøgstal på arkivet 1.000 gæster, og samlingerne fortsatte med at vokse. Efterhånden blev forvaltningen af arkivet mere end man kunne forlange af en frivillig medarbejderskare. Derfor ansattes i efteråret 1987 den første faguddannede og lønnede leder for Lokalhistorisk Arkiv. I 1992 flyttede arkivet til den gamle kittelfabrik på Frederik III's Vej 6, hvor arkivet fik rådighed over i alt 430 m2.

Fra slutningen af 1993 blev arkivlederstillingen opnormeret fra halv til fuld tid, og Lokalhistorisk Arkiv fik ansat en halvtids sekretær. Derudover havde arkivet lige siden 1980'erne haft et vekslende antal medarbejdere i forskellige beskæftigelsesordninger. Mange af disse medarbejdere fortsatte efter udløbet af deres ansættelse som frivillige, ulønnede medarbejdere ved arkivet - noget som fortæller om, hvor "bidt" man kan blive af det lokalhistoriske arbejde!  Den frivillige medarbejderskare er fortsat umådelig vigtig for Lokalhistorisk Arkiv – i øjeblikket er der ca. 30 frivillige medarbejdere eller medlemmer, som i alder spænder fra 29 til 90 år. For mere omkring Foreningen af frivillige medarbejdere ved Lokalhistorisk Arkiv, se her

I år 2001 blev der indgået en nærmere samarbejdsaftale mellem Museerne i Fredericia og Lokalhistorisk Arkiv, der sikrede samarbejde og udvikling. Dette samarbejde blev i 2010 udvidet ved, at de to kulturhistoriske institutioner gik sammen under fællesnavnet Museerne i Fredericia. Dermed blev Lokalhistorisk Arkiv for Fredericia og Omegn en egentlig kommunal institution, mens Lokalhistorisk Forlag fortsatte som et privat firma med adresse hos Lokalhistorisk Arkiv. For mere omkring Lokalhistorisk Forlag, se her

I december 2022 flyttede arkivet fra Frederik den III's vej til Kulturkasernen på Øster Voldgade 18.

Lokalhistorisk Arkiv besøges nu årligt af omtrent 2500 gæster, og samlingerne omfatter ca. 700 hyldemeter arkivalier, 46.000 registrerede billeder, 500.000 negativer, alle aviser udgivet i Fredericia fra 1849 til nu, en mængde kirkebøger, folketællinger og et righoldigt lokalhistorisk bibliotek. Vi bevarer, formidler og forsker i Fredericias lokalhistorie.