Search form

Menu

Lokalhistorisk Forlag

Der har altid været stor interesse for bøger om Fredericias historie, og Lokalhistorisk Forlag har gennem årene stået for en lang række udgivelser.

Lokalhistorisk Forlag er en selvejende institution under Foreningen af frivillige medarbejdere på Lokalhistorisk Arkiv. Forlagets bestyrelse består af medlemmer af foreningen med Jørgen Runge Madsen som formand. Museumsleder Karsten M. Sørensen og arkivar Lisbeth Aagaard Lykke er tilforordnet bestyrelsen.

Forlagets udgivelser har alle et lokalhistorisk indhold og er af en høj faglig kvalitet. Udgivelserne sker ofte med bidrag fra fonde og lignende, og der er ikke praksis, endsige mulighed, for at udbetale honorar til forfattere.