Search form

Menu

FAKTA OM FÆSTNINGSVÆRKET

Fredericia fæstning blev grundlagt i 1650 som følge af blandt andet Trediveårskrigen og svenskekrigene. Man var blevet klar over, at det var nødvendigt at styrke Danmarks forsvar. På den tid hyldede byplanlæggere idéen om by og forsvarsanlæg i et, og man planlagde derfor at grundlægge og opbygge byen som en samlet enhed på denne måde. Fredericia er således en af de meget få danske byer, der er planlagt og anlagt som en fæstningsby uden en eksisterende by på stedet.

Fæstningens voldlinje mod landsiden var 1.800 m lang og bestod af 9 bastioner. Mod søen var opført et svagere forsvarsværk - Øster Vold og Søndre Vold på hver 1.400 m. Fæstningens samlede omkreds var således på 4.600 m. Forsvarsværkerne med voldgrav optog et areal på ca. 100 ha, og byens areal inden for voldene var på 103 ha.

Tidslinje

1646:
Rigsmarsk Anders Bille udarbejder en forsvarsplan, der indebærer en fæstning på Bersodde, det senere Fredericia.

1649:
Jyske lensmænd får ordre om at fremstille håndredskaber og hjulbøre, som skal bruges til anlægsarbejdet.

1650:
Frederik 3. giver byen købstadsprivilegier den 15. december - Byens officielle fødselsdag.

1652:
Kongen beordrer alle indbyggere i Ullerup, Hannerup og Hyby til at flytte gårde og familier ind i fæstningen.

1655:
Fredericias byvåben (løven med palmegren og sværd) ses i rådhusseglet for første gang.

1657:
Svenske styrker indtager byen den 24. oktober og plyndrer den.

1659:
De svenske tropper forlader fæstningen efter at have afbrændt eller ødelagt det meste.

1675:
Genopbygningen af fæstningen afsluttes, hvorefter den igen får lov at forfalde.

1709:
I løbet af halvandet år istandsætter 5.000 mand fæstningen som følge af truslen fra Den Store Nordiske Krig. I årene fremover holdes fæstningen i god stand af straffefanger.

1763:
Fæstningen nedklassificeres, og vedligehold af fæstningen ophører.

1801:
Under Englandskrigene opføres søbatterier i Kastellet og ved Oldenborgs Bastion.

1811:
Volden gennembrydes første gang ved anlæg af Gl. Havn.

1848:
Fæstningen betragtes som uden værdi ved starten af 1. Slesvigske Krig.

1849:
På kun tre måneder sætter oberst Lunding den forsømte fæstning i forsvarsklar stand. 118 stk. skyts og tilhørende ammunition overføres fra København. Fæstningen holdes af danske styrker til udfaldet 6. juli 1849.

1863:
Fæstningen forstærkes ved ombygning af Prins Georgs, Prins Christians og Dronningens bastioner.

1864:
Fredericia belejres og bombarderes under 2. Slesvigske Krig. Efter nederlaget ved Dybbøl trækkes tropperne til Fyn, og fæstningen overgives til østrigske tropper.

1909:
Fæstningen nedlægges ved Forsvarsloven af 30/9-1909.

1914:
Fredericia Kommune køber voldterrænet, mens Kastellet forbliver på militærets hænder.

1917:
Volden sikres for eftertiden ved indgåelse af en fredlysningsoverenskomst. Forterrænet frigives til villabebyggelse.

1918:
Prangervej føres igennem volden.

1922:
Nørreport opføres.

1924:
Danmarks Port bygges.

1937:
Kastellet overgår til kommunens eje.

1996:
Kommunen køber Krudttårnet samt Vagtbygningen ved Kongens Port.