Search form

Menu

Fredericia i Danmarkshistorien

På grund af Fredericias rolle som fæstning og senere trafikknudepunkt hænger byens historie uløseligt sammen med flere større begivenheder og perioder i både dansk og europæisk historie:

Fredericia voldanlæg og by blev anlagt som følge af svenskekrigene og den generelt urolige situation i Europa i 1600-tallet.

Under Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet mistede Danmark sin flåde til England efter Københavns bombardement. Englænderne havde herefter relativt frit spil i de danske farvande bortset fra Lillebælt, der var beskyttet af batterier i Fredericia og Strib. Et andet forsvar mod den engelske flåde var danske kanonbåde, hvor blandt andet den fredericianske borgmestersøn Peter Buhl gjorde tjeneste. Han faldt i 1812, og der er rejst et mindesmærke over ham på Østervold.

Fredericia fæstning spillede under begge De Slesvigske Krige (1848-51 og 1864) en central rolle i det danske forsvar mod tropper fra Slesvig-Holsten, Det Tyske Forbund, Preussen og Østrig. I by og opland findes en lang række mindesmærker og krigergrave fra krigene.

Landsoldaten er det meste kendte mindesmærke i Fredericia, men både by og opland rummer mange andre Danmarkshistoriske spor.

Efter krigene tog industrialiseringen for alvor fart i byen, der i løbet af en periode på ca. 60 år firdoblede sit indbyggertal og forvandlede sig til industriby. Dette skyldtes også flere havneudvidelser, samt at jernbanen i 1866 var kommet til Fredericia, der herefter kom til at fungere som knudepunkt for togtrafikken i Jylland.

Ved 1. verdenskrigs udbrud i 1914 blev Fredericia Vold stort set tømt for soldater, der skulle være i beredskab andre steder i landet. Efter krigen blev der i 1920 holdt afstemninger om Slesvig, og folk, der var født i området, fik lov til at rejse tilbage og stemme, hvilket medførte mange ekstratog, der skulle igennem Fredericia. Den efterfølgende genforening med Sønderjylland (Nordslesvig) blev fejret med opstillingen af flere mindesmærker i by og opland.

Under Besættelsen (1940-45) var på grund af Fredericias centrale placering på jernbanenettet flere tusind tyske soldater i byen. Samtidigt var Fredericia Havn udskibningspunkt for tyske tropper, der skulle til Østfronten. Dette førte til omfattende sabotage og schalburgtage i Besættelsens sidste år.

Tryk på knapperne for uddybende artikler eller podcasts om Fredericias rolle i Danmarkshistorien.