Search form

Menu

Venskabsforeninger

Fredericias særlige historie skaber megen opmærksomhed og interesse. Flere foreninger er med til at understøtte dette.

Fredericia Museums Venner, Foreningen af frivillige medarbejdere på Lokalhistorisk Arkiv og Militærhistorisk Forening er med til at øge kendskabet til Fredericias historie. De er vigtige samarbejdspartnere for os.

Fredericia Museums Venner kan alle melde sig ind i og derved støtte arbejdet for at udbrede kendskabet til Fredericias historie. Foreningen arrangerer foredrag og udflugter, og giver med jævne mellemrum mulighed for at Bymuseet kan erhverve ganske særlige genstande.  

Foreningen af frivillige medarbejdere på Lokalhistorisk Arkiv optages man i efter en særlig procedure, hvor man forud har vist interesse for og vilje til at bruge tid på arbejdet i Arkivet, som kan være registreringsarbejde, billedbehandling oa.

Militærhistorisk Forening kan alle melde sig ind i, og foreningen arrangerer både foredragsaftener, og har en månedlig mødeaften på Lokalhistorisk Arkiv.