Search form

Menu

AFLEVERING AF GENSTANDE

Museerne i Fredericia har mange tusinde genstande i sin samling. Mange af disse er gennem årene modtaget fra privatpersoner, virksomheder og foreninger. Museet får stadig mange henvendelser fra borgere, som ønsker at donere genstande til samlingen, men af plads- og ressourcehensyn kan museet ikke modtage alle de genstande, som bliver tilbudt.

De genstande, museet indsamler og bevarer i sin samling, er grundlaget for at fortælle Fredericia by og kommunes historie. Derfor er det vigtigt, at genstandens oprindelse og historien om dens brug kendes. Museerne i Fredericia indsamler kun genstande, hvis oprindelse eller historie relaterer sig til det geografiske område, der udgør Fredericia Kommune.

Tror du, at du har genstande af relevans for museets samling, er du meget velkommen til at kontakte museet. Det anbefales at ringe eller skrive frem for at dukke uanmeldt op. Museets historikere vil så vurdere, om den tilbudte genstand passer ind i den eksisterende samling og museets strategi, og om den kan bidrage med ny viden. Bevaringstilstanden tages også i betragtning.

Ved aflevering af genstande skal der udfyldes en indkomstseddel, før museet må tage imod det. Der kan ses et eksempel på indkomstsedlen her. Den skal altid udfyldes sammen med museets personale, så vi er sikre på at få hele historien bag det, der afleveres.

Museet tager ikke imod genstande, som er behæftede med klausuler. Eksempelvis udlåner museet ikke sine genstande, og museet kan heller ikke garantere, at en genstand vil blive udstillet.

 

Æggevarmeren på billedet stammer fra museets samling. Den er fremstillet i forbindelse med sorgterapi. Kvinden, som har fremstillet genstanden, kom i terapi, efter at hendes søn blev henrettet 19. April 1945 på grund af sit virke som frihedskæmper.