Search form

Menu

Udskoling og ungdomsuddannelser

Her finder du undervisningsforløb for udskoling (7.-10. klasse) og ungdomsuddannelser. Alle tilbud er gratis for skoler inden for kommunegrænsen.

Besøg Bymuseet (3.-10. klasse, ungdomsuddannelserne)

Billedjagt på Bymuseet (4.-8. klasse)

På jagt efter kilder (8.-9. klasse)

Pressefrihed, luftangreb og modstandskamp (8.-10. klasse, ungdomsuddannelserne)

Husk også, at man kan bruge madpakkehuset på Bymuseet.

(Listen med tilbud fortsætter under billedet)

Cykelture

Alle turene har quiz-elementet som ramme, men indeholder også elevernes egen stillingstagen samt museumsformidlernes fortællinger. Flere af dem kan også bruges tværfagligt med dansk, samfundsfag eller kristendomskundskab.

Nogle af cykelturene kan også afvikles til fods, men kun hvis hele klassen deltager på denne måde. Skriv en mail eller ring, så finder vi ud af det.

Carit Etlars Fredericia (8.-10. klasse, ungdomsuddannelserne)

I H.C. Andersens fodspor gennem byen (8.-10. klasse, ungdomsuddanelserne)

De Slesvigske Krige og Genforeningen
Tur 1: Grave og mindesmærker inden for voldene (8.-10. klassen, ungdomsuddanelserne)
Tur 2: Spor efter krigene uden for voldene

Besættelsen

Byens generelle historie

Quiz på skolen

Quiz: Gæt en ting (5.-9. klasse)