Search form

Menu

Cykelquiz: De Slesvigske Krige

Aldersgruppe
8.-9. klasse.

Sted og varighed
Mødested: Krudtmagasinet i Kastellet.
Ca. fem kvarter. Hele året. En klasse ad gangen.

Fag
Historie.

Mål
At eleverne:

 • Opnår kendskab til Fredericias historie som fæstningsby under De Slesvigske Krige (1848-1851 og 1864).

 • Opnår kendskab til kanonpunktet 1864.

 • Træner at bruge deres historiske viden til at gennemskue sammenhænge.

Baggrund

 • Under Treårskrigen (1. Slesvigske Krige 1848-1851) spillede Fredericia en væsentlig rolle som fæstningsby. I 1848 blev byen i første omgang opgivet og indtaget af preusserne uden kamp, men i 1849 blev fæstningen sat i stand under ledelse af kommandant Lunding.

 • Efter 2 måneders belejring og bombardement af Fredericia, lavede de danske tropper udfald fra byen natten mellem den 5. og 6. juli 1849. Dette blev et af vendepunkterne i Treårskrigen.

 • Under 2. Slesvigske Krig i 1864 blev fæstningen rømmet for soldater efter nederlaget ved Dybbøl. Østrigske og preussiske tropper kunne herefter indtage den tomme by.

Lundings Monument på Danmarks Bastion.

Program

 •  Vi mødes ved Krudtmagasinet i Kastellet og kører herefter til steder, som har haft betydning under De Slesvigske Krige.

 •  På ruten får eleverne i små grupper quizspørgsmål, hvor de sammen skal prøve at slutte sig til svarene.

 •  Museumsformidleren fortæller om byen som fæstning under krigene.

 • Stop undervejs: Kastellet - Øster Strand - Lundings Monument - Nørreport - Landsoldaten - Krigergravene på Skt. Michaelis Kirkegård - Bülows Plads - Krigergraven på Trinitatis Kirkegård.

Praktiske oplysninger
Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret. Alle elever skal medbringe cykel og cykelhjelm.

Jeres forberedelse

 •  Eleverne skal inddeles i grupper af 4 til brug ved quizspørgsmål.

 •  Gennemgå programmet med eleverne.