Search form

Menu

BYMUSEET

Fredericia Bymuseum er et kulturhistorisk lokalmuseum, der tager udgangspunkt i Fredericiaområdets historiske udvikling, fortrinsvis siden byens grundlæggelse i 1650.

Museets udstillinger og samlinger består især af genstande, der belyser områdets militære, religiøse-og erhvervsmæssige udvikling samt dagligdagen for byens befolkning.

På bymuseets område kan du se forskellige gamle bygninger, som tidligere stod andre steder i og omkring Fredericia. I museets åbningstid er der mulighed for at komme indenfor i flere af bygningerne, hvor mindre udstillinger fortæller om dele af Fredericias kulturhistorie

Fredericia Bymuseum er opført umiddelbart uden for Fredericia Vold på ravelinen, der beskyttede dæmningen over voldgraven, hvor nu Prangervej fører ind i byen.

I 1700-tallet benævnes området ”Den Tyske Fælled”, og stedet gav føde til græssende kreaturer. Da Fredericia Kommune i 1914 købte hele voldterrænet, blev der indrettet festplads her. I 1930 blev festpladsen nedlagt, og Fredericia Museum opførte de første bygninger på stedet.