Search form

Menu

BYMUSEET

Fredericia Bymuseum er et kulturhistorisk lokalmuseum, der tager udgangspunkt i Fredericiaområdets historiske udvikling, fortrinsvis siden byens grundlæggelse i 1650.

Museets udstillinger og samlinger består især af genstande, der belyser områdets militære, religiøse-og erhvervsmæssige udvikling samt dagligdagen for byens befolkning.

Fredericia Bymuseum er opført umiddelbart uden for Fredericia Vold på ravelinen, der beskyttede dæmningen over voldgraven, hvor nu Prangervej fører ind i byen.

I 1700-tallet benævnes området ”Den Tyske Fælled”, og stedet gav føde til græssende kreaturer. Da Fredericia Kommune i 1914 købte hele voldterrænet, blev der indrettet festplads her. I 1930 blev festpladsen nedlagt, og Fredericia Museum opførte de første bygninger på stedet.