Search form

Menu

Kvalitetsvurdering

Museerne i Fredericia er et statsanerkendt museum, og skal dermed arbejde i overensstemmelse med museumsloven. Museet er derfor under tilsyn af Kulturstyrelsen. Som led i tilsynsarbejdet kvalitetsvurderer Kulturstyrelsen de statsanerkendte museer på en række parametre vedrørende museets organisation og ledelse samt de faglige forpligtigelser i henhold til museumsloven. Museerne i Fredericia er blevet kvalitetsvurderet to gange - første gang i 2009 senest i 2015.  

Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2015

Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009