Search form

Menu

Omegnens Historier

Museerne i Fredericia har ansvarsområde for Fredericia Kommunes historie fra ca. 1650 til i dag. Foruden købstaden Fredericia, som blev grundlagt som fæstning i 1650, består kommunen af et opland til købstaden, der også rummer spændende historier. I 1966 blev Fredericia Kommune dannet, da man sammenlagde købstadskommunen med sognekommunerne Vejlby og Ullerup. Ved kommunalreformen i 1970 blev Fredericia Kommune slået sammen med yderligere fem omkringliggende sognekommuner: Bredstrup, Erritsø, Herslev, Pjedsted og Taulov.  

Oplandet omkring Fredericia er blandt andet præget af store gårde, som har nydt godt af egnens frugtbare jord, men det byder i øvrigt på en varieret historie fra sogn til sogn. De fleste landsbykirker i området stammer fra middelalderen, og mange af bebyggelsernes stednavne kan ligeledes spores tilbage til denne tid. Nærheden til Fredericia har i perioden fra 1650 og frem præget oplandets historie. Således har flere af oplandets landsbyer og gårde været berørt af de krigshandlinger, der udspandt sig omkring Fredericia i både 1600-tallet og 1800-tallet. Mange gårde lå i skudlinjen eller lagde jord til fjendtlige troppers lejr, når de indtog deres positioner i håb om at erobre fæstningen Fredericia. Krigene var også hårde ved områdets kirker, som for eksempel blev plyndret og ødelagt af fjenden.

 

Fredericia og opland i 1849.

Fredericia Kommune er med sin geografiske beliggenhed et trafikalt knudepunkt, og den trafikale historie er derfor også central for den historie, oplandet har oplevet. Indtil 1872 var Snoghøj udgangspunktet for færgefarten til Fyn, og i dag går den gamle Lillebæltsbro, der blev åbnet i 1935, i land tæt ved det gamle færgested. Jernbanen kom til Fredericia nordfra i 1866 og sydfra i 1868, og dette påvirkede også oplandsbyerne, hvor flere af de gamle landsbyer udviklede sig til stationsbyer, og fik egen station. Da den nye Lillebæltsbro stod færdig i 1970, blev trafikken omkring Fredericia yderligere styrket, og der udviklede sig store erhvervsområder ved blandt andet Taulov og Skærbæk, hvor også bosætningen tog stærkt til fra 1960’erne og frem. Det gjorde den også i Erritsø Sogn, hvor man som følge af den store befolkningstilvækst valgte at udskille sognets østlige del til et nyt kirkesogn i 2003. Dette sogn fik navnet Lyng Sogn.

Under de enkelte oplandssogne kan du læse mere om oplandets historier.