Search form

Menu

GENSTANDE

Museerne i Fredericia er gennem museumsloven forpligtet til at tage vare på og opbevare sine genstande, så de ikke går til. Museets genstande er gamle, og mange af dem er skrøbelige. Derfor består en vigtig del af museets arbejde i at sørge for velegnede opbevarings- og udstillingsforhold, som sikrer, at genstandene ikke lider overlast.

Syrefrit pakkemateriale kan medvirke til bevaringen af mange genstandstyper

Genstandene er lavet af mange forskellige materialer, og de er derfor sårbare over for forskellige ting. Det kan være slag og knæk, som umiddelbart kan ødelægge genstandene, men også mere langsommelige nedbrydningsprocesser som f.eks. skadedyrsangreb, svamp, og for stærkt lys er en fare.

Den bedste og billigste bevaringsindsats i forhold til museumsgenstande er at forebygge, at der opstår skade på genstandene. Det gøres først og fremmest ved at sikre, at udstillings- og magasinforhold er gode. Museet arbejder i disse år på at gennemgå hele genstandssamlingen. I denne forbindelse kontrolleres bevaringstilstanden og de genstande, der står på dårlige magasiner flyttes til moderne magasiner med optimale klimaforhold mm., som minimerer nedbrydningsprocesserne mest muligt.

Er skaden ved at opstå, eller er den allerede sket, bliver genstanden konserveret af professionelle konservatorer. Museerne i Fredericia har ikke selv konservatorer i medarbejderstaben men samarbejder med Center for Bevaring af Kulturarv i Vejle. Konservatorerne er specialiserede i at arbejde med de forskellige materialer, således er nogle eksperter i malerier, andre i tekstiler, træ, metal osv. Konservatorerne fra Center for Bevaring af Kulturarv rådgiver endvidere museet i forbindelse med opbevarings- og udstillingsforhold.