Search form

Menu

Bymuseets bygninger

Fredericia Bymuseum er opført lige uden for ravelinen, hvor nu Prangervej fører ind i byen. I 1700-tallet kaldtes dette område "Den Tyske Fælled", og stedet blev primært brugt til græsning af kreaturer. Da Fredericia Kommune købte voldterrænet i 1914, var der indrettet festplads på arealet. I 1930 nedlagdes festpladsen, og Fredericia Museum genopførte de første bygninger på stedet.

På museets område kan du se flere gamle bygninger, der tidligere stod andre steder i og omkring Fredericia. Hver bygning fortæller om aspekter af Fredericias kulturhistorie. De fleste af bygningerne er åbne og tilgængelige i museets åbningstid, og flere af bygningerne indeholder små udstillinger om livet i Fredericia.

En af museets mest ikoniske bygninger er tobaksladen. Fra efteråret og frem til foråret hænger tobaksblade fra museets tobaksplanter til tørre i laden. Det var den reformerte menighed, der bragte tobakken til Fredericia. Dyrkningen af tobak, og den efterfølgende forarbejdning og produktion af tobaksvarer, kom til at spille en vigtig rolle i byens erhvervsmæssige udvikling.

Oversigt over museets historiske bygninger

Klik på et link nedenfor og få mere at vide om de enkelte bygninger på museets område.

Hovedbygningen 
Egum Møllelade  
Egeskov Kirkestald 
Brøchners Pakhus 
Nørremarksladen   
Soldaterkammeret
Tobaksladen
Vejerboden
Målerhus