Search form

Menu

Cykelquiz: I H.C. Andersens fodspor gennem byen

Aldersgruppe
8.-9. klasse.

Sted og varighed
Mødested: Kongens Portvagt, Øster Voldgade 1.
Ca. fem kvarter. Hele året. En klasse ad gangen.

Dokumenter
Fagtekst om Fredericia i 1800-tallet

Efterbehandling om H.C. Andersens besøg i byen

Fag
Historie, dansk.

Mål
At eleverne:

 • Opnår kendskab til Fredericias historie som fæstningsby og transportknudepunkt under Guldalderen (1800-1850) og tiden umiddelbart efter (-1875).

 • Opnår kendskab til litteraturkanonforfatteren H.C. Andersen.

 • Træner analyse og perspektivering af et digt (I Danmark er jeg født).

Baggrund

 • H.C. Andersen kom flere gange til Fredericia på gennemrejse, og i 1850, 1870 og 1872 gjorde han ophold i byen. Disse ophold er beskrevet i hans dagbøger og breve.

 • Under Andersens første ophold var Fredericia stadig en vigtig fæstningsby, mens den under de to sidste for alvor var ved at forvandle sig til trafikknudepunkt og industriby.

 • Forløbet er udarbejdet i samarbejde med Anna Sofie Holk, Astrid Ammitzbøll Helgeland og Kaya Birkholm Hansen som et led i Fredericia Kommunes Åben Skole-projekt.

Hotel Kronprinds Frederik på hjørnet af Gothersgade og Fynsgade. Her boede Andersen i både 1870 og 1872.

Program

 • Vi mødes ved Kongens Portvagt, Øster Voldgade 1 og kører herefter til steder, som H.C. Andersen har besøgt og skrevet om.

 • På ruten får eleverne i små grupper quizspørgsmål, hvor de sammen skal prøve at slutte sig til svarene.

 • Museumsformidleren fortæller om byen som fæstning og trafikknudepunkt med udgangspunkt i citater fra H.C. Andersens dagbøger og breve.

 • Stop undervejs: Dragongraven og Krigergraven ved Trinitatis Kirke - Carolineplads - Hotel Kronprinds Frederik (Gothersgade/Fynsgade) - Den gamle banegård - Krigergrave på Sct. Michaelis Kirkegård - Bülows Plads - Landsoldaten - Nørre Port.

Praktiske oplysninger
Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret. Alle elever skal medbringe cykel og cykelhjelm.

Jeres forberedelse

 • Eleverne skal inddeles i grupper af 4 til brug ved quizspørgsmål.

 • Læs fagteksten til forberedelse om emnet.

 • Gennemgå programmet med eleverne.

Efter besøget

elevarket findes en fagtekst, hvor ruten og den historiske baggrund gennemgås samt en analyseopgave til "I Danmark er jeg født" i historisk perspektiv. Teksten er desuden forsynet med en del billeder, der viser hvordan rutens punkter har set under H.C. Andersens besøg.