Search form

Menu

Gæt en ting

Quiz og samtale med udgangspunkt i historiske genstande fra Museerne i Fredericias samling.

Aldersgruppe
5.-9. klasse. En klasse ad gangen.

Sted og varighed
Forløbet afvikles i jeres klasseværelse og varer ca. 1,5 time.

Dokumenter           
Fagtekst om Fredericias historie

Fag
Historie.

Mål
At eleverne:

 • Opnår kendskab til Fredericias historie som fæstningsby, religiøs fristad og trafikalt knudepunkt samt kendskab til historiske genstande som kilder, og hvad en museumsgenstand er.

 • Træner at vurdere genstande og kilders alder og sammenhæng.

Historisk baggrund

 • Fredericia blev grundlagt som fæstning i 1650. For at lokke folk til at flytte hertil, blev der i 1672 indført religionsfrihed for byen.

 • Efter 2 måneders belejring og bombardement vandt danskerne den 6. juli 1849 Slaget ved Fredericia. Landsoldaten blev rejst til minde om sejren.

 • I 1866 kom jernbanen til byen, og Fredericia blev knudepunkt for den østjysk togtrafik. Dette gjorde, at der under Danmarks Besættelse (1940-45) var mange tyske tropper i byen.

 • Se i øvrigt fagteksten, som eleverne får udleveret.

Program

 • Museumsformidleren besøger jeres klasse og afvikler quizzen.

 • Eleverne arbejder sammen i grupper på 3 eller 2 og får præsenteret en række genstande med tilknytning til Fredericias historie og Museerne i Fredericias samling.

 • Ved hver genstand skal de tage stilling til: Hvad er det? Hvor gammelt er det?

 • Efter quizzen gennemgås de rigtige svar med korte fortællinger om genstandenes tilknytning til Fredericias historie.

 • Som afslutning skal eleverne diskutere, hvad der gør genstande vigtige nok til at komme på museum.

Jeres forberedelse

 • Eleverne skal inddeles i grupper af 3 eller 2 til brug ved opgaver.

 • Læs fagteksten om Fredericia.

 • Gennemgå programmet med eleverne.