Search form

Menu

Bymuseet - Skolebesøg

Aldersgruppe
3.-10. klasse, ungdomsuddannelserne.

Sted og varighed
Bymuseet. 45 min-1 time.

Fag
Historie, eventuelt dansk, billedkunst eller andre

Mål
At eleverne opnår kendskab til:

  • Byens og voldens historie

  • Andre faglige mål, som I ønsker at dække aftales med museumsformidlerne

Program og indhold

  • Velkomst og introduktion til byen og fæstningen

  • Guidet tur på museet, hvor fokus og indhold kan tilpasses til jeres ønsker

Praktiske oplysninger
I kan spise jeres madpakke i madpakkehuset eller udenfor, hvis vejret tillader det.

Før besøget – jeres forberedelse

Ring til museumsformidlerne og aftal varighed og indhold.

Eleverne skal sætte sig ind i følgende områder og begreber før besøget:

  • Byens og voldens historie (At læse undervisningsmaterialet i menuen til venstre er nok)

  • De områder, som I selv har valgt som fokus

Gennemgå desuden programmet med eleverne - herunder, at det er vigtigt, at de ikke rører ved genstandene.