Search form

Menu

Pressefrihed, luftangreb og modstandskamp

Aldersgruppe
8.-10. klasse, ungdomsuddannelserne. En klasse ad gangen.

Fag
Dansk, historie, samfundsfag

Sted
Lokalhistorisk Arkiv - Kulturkasernen, Øster Voldgade 18.
Opgaver ved Bunkermuseet, DSB’s mindelund og Bymuseet

Varighed og tidspunkt
Kl. 8.45 – 13.00. Fortrinsvis mandage og fredage i februar og marts efter uge 7. Andre tidspunkter kan aftales.

Dokumenter
Fagtekst om Besættelsen og Fredericia

Opgaver til efterbehandling

Kildepakke 1 - De tre avisers meget forskellige omtaler af luftangrebet på banen og A.O. Kristianens død

Kildepakke 2 - Meddelelsen om henrettelse af de ni modstandsfolk (omtalt som "terrorister") samt dødsannoncer og diverse billeder

Kildepakke 3 - Notitser om fundet af de to døde tyske soldater

Beskrivelse
Eleverne besøger arkivet, hvor de skal læse avistekster med forskellige vinkler fra besættelsen. Derefter skal de selv lave interviews og udarbejde avissider ud fra tre synsvinkler: Et illegalt blad, en officiel avis under censur og en neutralt observerende nutidig avis. Der skal ligeledes produceres et nyhedsindslag om historierne.

Faglige mål
Forløbet kan bruges i sammenhæng med Fælles Mål, hvor eleverne skal:

  • Kunne beskrive og diskutere magtanvendelse og konfliktløsning under besættelsen (historie).

  • Kunne give eksempler på demokratiske og ikke-demokratiske styreformer og magtanvendelse (samfundsfag).

  • Have kendskab til Besættelsen som historisk periode (historie).

  • Anvende kildekritik (historie).

  • Have kendskab og kunne anvende avisgenren samt have viden om afsender-/modtagerforhold (dansk).

Avisartikler og nyhedsindslag kan desuden være eksempler på kulturteknikker, som eleverne kan bruge, når de skal lave produkt til afgangsprøven eller projektopgaven.

Før besøget – jeres forberedelse

Eleverne læser en kort fagtekst med de vigtigste begreber om blandt andet besættelse og modstandskamp, så de har en forståelsesramme. Se elevark

Alle elever skal tilmeldes Skoletube-kanalen Pressefrihed (Når de er tilmeldt, går der et kort stykke tid, før de er godkendt).

De skal desuden kende de vigtigste grundbegreber for avisskrivning, herunder forskellige avisers genrer og opbygning. Det er en fordel, men ikke et krav, at eleverne har prøvet avisskrivning før. Brug for eksempel undervisningsmaterialet fra ”Skriv til avisen”.

Programmet gennemgås og eleverne deles op i 3 redaktioner, der hver består af:

1 redaktør
2 x 2-3 journalister
2 x 2 fotografer / layoutere / filmfolk

De tre redaktioner er henholdsvis:

Illegal (I)
Officiel (under censur) (C)
Observerende (O)

Eleverne skal på forhånd vide, hvilken redaktion de tilhører. Den officielle avis er den sværeste at skrive, og den illegale er den letteste. De skal medbringe udstyr til artikelskrivning samt fotografering og filmoptagelse.

Endelig er det vigtigt, at eleverne skal være opmærksomme på, at arkivet er en arbejdsplads. Der skal tages hensyn til øvrige brugere i forhold til lydniveau og generel opførsel.

Program

8.45: Introduktion og kildelæsning ved arkivar Karsten Sørensen

Velkomst: Formål og dagens program gennemgås

Kildelæsning: Der læses tre autentiske avisomtaler af jernbanemanden S.K. Johansens død (rangeringsulykke). Omtalerne er fra aviser med forskellig politisk observans: Fredericia Avis (Højre), Fredericia Dagblad (Venstre) og Socialdemokraten.

Oplæg til redaktørerne om interview-opgaven. De orienterer deres redaktion, der udarbejder spørgsmål.

9.30: Gruppe 1 fra hver redaktion sendes af sted – gruppe 2 holder spisepause/forbereder interview

Grupperne går til henholdsvis rørbunkeren i Nørre Voldgade og DSBs Mindelund, hvor de skal lave interviews:

Mindelunden: Angreb på jernbanen (15/11-1944)
DSB-formand A. C. Kristiansen, hvis søn (A. O. Kristiansen) blev dræbt under et flyangreb på jernbanen, hvor 2 kolleger blev såret (autentisk historie). A.C. Kristiansen spilles af museumsformidler John Mortensen.

Rørbunkeren: Fredericiagruppens henrettelse (19/4-1945)
Den 19-årige Holger Sørensen, der var modstandsmand i Fredericiagruppen. Han blev sammen med resten af gruppen arresteret og dømt til døden. Efter at have overværet de øvrige henrettelser fik han derefter af vide, at han skulle i tugthus i stedet (autentisk historie dog med ændret navn). Holger Sørensen spilles af museumsformidler Rasmus Welling.

Journalister stiller spørgsmål, mens fotografer skal sørge for billeder og film.

Illegalt blad: Mindelund
Officiel avis: Rørbunkeren
Observerende avis: Mindelunden

9.50: Gruppe 2 fra hver redaktion sendes af sted

Illegalt blad: Rørbunkeren
Officiel avis: Mindelund
Observerende avis: Rørbunkeren

Hjemme på redaktionen
Redaktørerne modtager et telegram om, at der er fundet 2 dræbte tyske soldater i Hannerup Skov. Der er Gestapo-pressemøde om sagen kl. 11 i Brøchners Pakhus på Bymuseet. De skal vælge, hvilke journalister de sender af sted.

10.30/10.50: Grupperne kommer retur
Der skrives artikler til hver avis’ målgruppe.
Redaktører vejleder, læser / retter artikler og garnisonskommandant von Schönfeldt udfører censur for de nazistiske myndigheder. Han spilles af Karsten Sørensen.

Foto/layoutgruppe laver layout samt producerer nyhedsindslag.

Som ekstraopgave kan eleverne søge i arkivets billedsamling efter schalburgtage og sabotage.

11.00: Officielt tysk pressemøde
Journalisterne skal ”visiteres” og fremvise pressekort.

12.45: Deadline
Redaktionerne uploader deres produkter til Skoletube-kanalen Pressefrihed
Kort afrunding – hvad var fakta, og hvad var fiktion?
 

Efterbehandling

I skal selv gennemgå avisartiklerne og nyhedsindslag hjemme på klassen og kan i forlængelse af dette arbejde med kildekritik og –troværdighed. Sammenlign desuden med de originale avisomtaler af begivenhederne, som I finder i kildepakkerne her

Andre forslag:
Diskuter forskellen på terrorisme og frihedskamp – for eksempel med udgangspunkt i kanon-områderne Augustoprøret 1943 og 11. september – se elevark

Brug den digitale udstilling "Far, hvad er fred? " til at fordybe jer yderligere i Besættelsen og Fredericia.
 
Arbejd med almene tilværelsesspørgsmål i kristendomskundskab: Hvordan kommer man videre som menneske efter traumatiske oplevelser? Holger Sørensen får sukkersyge af chokket, og dør få år efter krigen.