Search form

Menu

På jagt efter kilder

Aldersgruppe
8.-9. klasse og ungdomsuddannelser.

Sted og varighed
Lokalhistorisk arkiv, Frederik d. III's Vej 6. 1,5-2 timer. Fortrinsvis mandage og fredage i februar og marts efter uge 7. Andre tidspunkter kan evt. aftales. En klasse ad gangen.

Dokumenter
Søgevejledning til arkiv.dk og Mediestream

Fag
Historie, samfundsfag, kristendomskundskab og dansk.

Mål
At eleverne:

 • Får viden om hvordan arkivet kan bruges, når de skal finde kilder til fx afgangsprøven. Herunder hvordan de kan søge hjemmefra via arkiv.dk eller mediestream.

 • Får inspiration til formulering af historiske problemstillinger ud fra konkrete kilder.

 • Får viden om andre steder, de selv kan finde kilder.

Baggrund
Lokalhistorisk arkiv rummer en lang række dokumenter, aviser og billeder, som eleverne på forskellig måde har mulighed for at tilgå. Blandt andet findes der i samlingen alle aviser, der nogensinde er udgivet i Fredericia.

Program og indhold

 • Hvorfor er I her? Oplæg om historiske problemstillinger, kilder og afgangsprøven

 • Hvad er et arkiv? Hvilke oplysninger, dokumenter, billeder mm. kan man overordnet finde på arkivet? 

 • Rundvisning, hvor I får lov at se de normalt lukkede rum - aviskælderen og arkivalierummet.

 • Gennemgang af, hvordan man kan bruge arkivets samling af aviser, dokumenter og billeder til kildesøgning.
  Hvordan kan man søge hjemmefra (arkiv.dk og mediestream)?
  Hvordan kan man få adgang til de dokumenter og billeder, man finder? Hvad kan arkivets personale hjælpe med?
  Hvordan finder man den rigtige avisartikel?
  Hvad må man se - og ikke se?

 • Kort introduktion til infomedia og Danmark på film.

 • Fri søgning

Før besøget - jeres forberedelse
Gennemgå programmet med elever.

Det er vigtigt, at eleverne er opmærksomme på, at arkivet er en arbejdsplads. Der skal tages hensyn til øvrige brugere i forhold til lydniveau og generel opførsel.

Skriv til museumsformidlerne og oplys, hvilke emner og temaer eleverne har arbejdet med i indeværende skoleår i historie og andre relevante fag.

Også for lærere
Forløbet kan også bookes som et kursus for grupper af lærere - fx også undervisere i dansk, samfundsfag og kristendomskundskab.

Søgevejledning til arkivet m.m. findes her