Search form

Menu

Strategi

Visionen om at gøre kulturhistorien til den bedste, stærkeste og mest tydelige medspiller i udviklingen af fremtidens Fredericia giver os en række spændende udfordringer: Vi skal være til stede og aktive i enhver sammenhæng, hvor kulturhistorien kan kvalificere beslutninger og planer. Derfor skal vi hele tiden transformere fortællingerne til vores egen tid og stille spørgsmålet: kan kulturhistorien give en ekstra klangbund, mening, baggrund og dermed identitet?

Vi skal være synlige i lokalområdet og bybilledet, hvor historien har udspillet sig, og hvor den der skabes i dag, giver nye sammenhænge og fortællinger.

Vi skal arbejde på et solidt fagligt grundlag, der sikrer kvaliteten i arbejdet, både når det gælder arbejdet med samlingerne, formidlingen, undervisningen og forskningen.

Fredericias historie er i særdeleshed præget af to hovedspor: Fæstning og fristad. Disse spor vil blive prioriteret af Museerne i Fredericia, når vi fokuserer på museets fem kerneområder:

  • Indsamling

  • Opbevaring

  • Registrering

  • Forskning

  • Formidling

Museerne i Fredericia varetager både den museale genstandssamling og den arkivalske samling. For yderligere informationer om disse, se her:

Genstandssamlingen

Arkivalier