Search form

Menu

Industri-spor i Fredericia 1850-1970’erne

Fredericia by er under forvandling fra tidligere at have været en industriby indenfor voldene til at byen udvikles til at være en service- og oplevelsesby. Nedlæggelsen af Kemira, nedrivingen af Voss-bygningen og lukningen af Fredericia Skibsværft er eksempler på afindustrialiseringen. Etableringen af Kanalbyen viser hvordan vi nu og i fremtiden, vil se en byudvikling med vægt på service og oplevelser.

Nedlæggelsen af industri efterlader spor i bylandskabet og giver anledning til, at borgerne spørger til, hvad der tidligere lå på steder, der nu er åbne huller såsom Voss-grunden ved Sjællandsgade og Nørrevoldgade. Det samme gælder det åbne areal ved havnen.

Denne undren og nysgerrighed over byens industri-spor har eleverne i 2.j, på Fredericia Gymnasium taget op og arbejdet med i deres historietimer.

Ud fra arbejdet med at søge på Lokalhistorisk Arkiv, lave byrundgang, interviewe industriarbejdere, tage billeder osv. er det kommet en udstilling om industri-spor i Fredericia. Museerne i Fredericia har hjulpet eleverne i projektet.

Her på siden kan man se et af elevernes produker fra forløbet.

Om Lillebæltsbroen: