Search form

Menu

Breve fra Treårskrigen

Museerne i Fredericia og Lokalhistorisk Arkiv råder over en del tekst- og billedmateriale fra både Treårskrigen og 1864. Dette omfatter blandt andet illustrationer fra samtidige aviser, fortegnelser over faldne, erindringer samt dagbøger og breve. En del af dokumenterne er kopier eller afskrifter, men enkelte ting findes også i originaler.

Der findes generelt mange breve fra Treårskrigen, fordi det under krigens første år var gratis for soldaterne at  skrive hjem. Senere indførtes der en enhedstakst for soldaterbreve på 4 skilling, hvilket var væsentligt billigere end almindelig post. Hvis man skulle benytte sig af den billige takst, skulle brevene sendes som et "enkeltbrev", der bestod af ét ark papir. Man foldede derfor brevet sammen som kuvert og forseglede det, hvilket tydeligt fremgår på originalerne fra dengang.

Breve og dagbøger giver et unikt indblik i, hvordan soldater har oplevet krigens gang og hvilke tanker de har gjort sig om deres familier og hjemmet. Museerne i Fredericia arbejder løbende på at få transskriberet og digitaliseret disse dokumenter.

Søren Jørgensens brev til Maren Jørgensdatter. Et såkaldt "enkeltbrev", hvor arket er foldet som kuvert.

To breve fra Søren Jørgensen
Dateret den 25. april og 6. maj 1849. Det første brev er transskriberert i slutningen af dokumentet.

Digt/brev fra Peder Pedersen
Håndskrevet til broren - Erritsø, 1. januar 1850.

Hans Nielsens optegnelser fra Treårskrigen - original
Transskription
Hans Nielsen deltog blandt andet ved udfaldet fra Fredericia 6. juli.