Search form

Menu

Temadag om Folkeskolereformen, Åben Skole og Nye Fælles Mål

24/09/2014 - Kl. 12.00 - 17.00 (Evt. fra kl. 13.00)
Sted: 
Lokalhistorisk Arkiv, Frederik d. III's Vej 6, 7000 Fredericia
50 kr. Gratis for medlemmer af FALIHOS

Arrangeret af Museerne i Fredericia i samarbejde med FALIHOS (Foreningen af lærere i historie og samfundsfag).

Målgruppe: Formidlere og andre ansatte ved kulturinstitutioner, lærere i folkeskolen samt undervisere på lærerseminarier. Plads til 60 deltagere.

Pris: 50 kroner. Gratis for medlemmer af FALIHOS. Institutioner, der er medlemmer af foreningen, kan sende 3 deltagere gratis.

Program:
12.00 – 12.30
Ankomst og let frokost

12.30 – 13.00
Velkomst og præsentation af de grundlæggende tanker i folkeskolereformen, herunder åben skole og nye Fælles Mål
Dennis H. Jacobsen, formand for FALIHOS

13.00- 13.30
Praksiseksempel: Learning Museum og museet som læringsrum i samarbejde mellem seminarier og folkeskoler
Tine Seligman, Learning Museum

13.30-14.15
Praksiseksempel: HC Andersen Skolens samarbejde med kulturinstitutioner - udfordringer og løsninger
Dennis H. Jacobsen og Nicolai Dall Lorenzen, HC Andersen Skolen

14.15-14.45
Kaffe og networking

14.45-15.45
Hvordan opstiller man og opfylder konkrete læringsmål?
Pia Bælum Christensen, Nyborg Heldagsskole

15.45-16.15
Brug af rollespil i undervisning og museumsformidling i samarbejde mellem skoler og kulturinstitutioner
Rasmus Welling, Museerne i Fredericia/FALIHOS

16.15-17.00
IT-værktøjer til brug før, under og efter museumsbesøg
Rasmus Welling, Museerne i Fredericia/FALIHOS

17.00-17.45
Der er mulighed for at deltage i en voldvandring og få en kort indføring i Fredericias historie.

Har man svært ved at nå at ankomme til kl. 12 eller allerede kender grundtankerne i folkeskolereformen, kan man vælge at deltage fra klokken 13.

Tilmelding via nedenstående link, senest fredag den 19/9:

www.fredericiahistorie.dk/side/tilmelding