Search form

Menu

Peace-Keeper Rose

Placering:
Foran Øster Voldgade 18

Opstillet:
1995/2006

Beskrivelse og baggrund:
Mindesmærket består af et rosenbed, hvor der i midten er opsat en træpæl med to metalplader. Fredericia Kommune, De Blå Baretter og Telegrafregimentet anlagde bedet i 1995 i anledning af 50 års jubilæet for FN`s oprettelse 24. oktober 1945. Der nederste metalplade er tilføjet i 2006 til minde om FN's første fredsbevarende styrke, der i 1956 afgik ved en parade på Øster Voldgade foran kasernen. Der var tale om en dansk/norsk styrke, der blev indsat i Suez, Sinai og Gaza.

Inskription:
Peace-keeper Rose

Forenede Nationer
1945 - 1995 

Til ære for personel der har deltaget i
FN's fredsbevarende tjeneste

FN-soldaterforeningen DE BLÅ BARETTER
24. oktober 1995

(Den øverste plade)

(Øverst: Logo for FN's fredsbevarende styrker)

Til minde om verdens første
fredsbevarende FN styrker
opstillet d. 7 nov. 1956 under
ledelse af oberstløjtnant Carl Engholm

Skænket af Fredericia Kommune
den 7. november 2006

(Den nederste plade)