Search form

Menu

Ny kulturarvsformidler

Den 15. maj tiltræder Mikael Holdgaard Nielsen som ny kulturarvsvejleder på Museerne i Fredericia. Hans ansvarsområder bliver blandt andet volden og kapitel 8-arbejdet. Mikael præsenterer sig selv således:

Jeg hedder Mikael Holdgaard Nielsen og er fra 15. maj ansat som ny kulturarvsvejleder på Fredericia Bymuseum. Jeg er 45 år og bor med min familie på Egeskovvej i Fredericia. Jeg ser meget frem til  et spændende og udfordrende arbejde, og ikke mindst til at  lære mine nye kolleger at kende.

Jeg er uddannet cand. mag i forhistorisk arkæologi fra Aarhus Universitet og med 1½ års tilvalgsfag i kulturgeografi fra Stockholms Universitet. I min tid som student var det umuligt at holde sig væk fra de arkæologiske udgravninger, så jeg supplerede studierne med ca. fem år i felten for Nordjyllands Historiske Museum. Jeg stod blandt andet for undersøgelser af en række ødekirker, og kirkerne er forblevet et interessefelt. Som færdiguddannet arkæolog i 2003 blev jeg umiddelbart herefter ansat som museumsinspektør på Viborg Stiftsmuseum. I Viborg tog jeg fat på udgravninger og supplerede dette med administrativt arbejde. Jeg arbejdede også en del sammen med museets frivillige omkring arkæologiske undersøgelser, årlige mindre udstillinger m.v. Endelig tog jeg fat på en opgradering af formidling til pressen, til skolebørn og ungdomsuddannelserne og inddrog lokalbefolkningen - der hvor vi gravede - i de arkæologiske udgravninger og deres resultater, gennem foredrag i forsamlingshuse og lignende.  Jeg har lige siden haft formidling som et hjertebarn, og afprøvet mange forskellige formidlingsformer.

Efter tre gode år i Viborg blev jeg i 2006 tilbudt en stilling som museumsinspektør på Odense Bys Museer, hvor jeg så har været ansat frem til nu. I Odense har jeg for en stor del koordineret museets kapitel 8-arbejde. Herudover har jeg løbende været enten projektleder eller deltager på større og mindre formidlings- og forskningsprojekter.
Kulturgeografien var absolut startskuddet til min interesse for nyere tids historie. Jeg har i øvrigt aldrig ladet mig begrænse af mit fags rammer! Landsbyens og landbrugets udvikling er eksempelvis et interesseområde, som trækker lange historiske tråde. At integrere kulturhistoriske elementer og kulturmiljøer i nybyggeri og byudvikling er også et interessefelt. Endelig har jeg haft sortkrudtsskydning som fritidsinteresse i en årrække, og det er herfra min interesse for militærhistorie er startet.
Jeg er gift med Trine, der arbejder som projektassistent på Energinet.dk i Erritsø. Sammen har vi Jakob på 4 år og Johanne på 9 mdr. Fritiden i sommerperioden går blandt andet med hus, have, fiskeri og en tur på motorcykel.