Search form

Menu

Billed-jagt på Bymuseet

Aldersgruppe
4.-6. klasse

Sted og varighed
Ca. 1 time på Bymuseet. Efterbehandling kan gøres på 1-2 timer hjemme på skolen

Dokumenter
Liste med overskrifter

Fag
Historie og dansk

Mål
At eleverne opnår kendskab til:

  • Byens og voldens historie

  • Bymuseet som læringsrum

  • At kunne afgrænse og formidle fagligt stof samt begrunde deres valg

Program og indhold

  • Eleverne skal tage billeder, der passer til en liste med overskrifter

  • Efterfølgende skal de lave en app- eller IT-præsentation, hvor de forklarer, hvad de har taget fotos af og begrunder sammenhængen med overskriften.

Praktiske oplysninger
Eleverne skal medbringe penalhus.
I kan spise jeres madpakke udenfor, hvis vejret tillader det.
Skoletjenesten råder over 15 iPads, som I kan låne til opgaven. Kontakt museumsformidlerne

Før besøget - jeres forberedelse
Gennemgå programmet med eleverne og tal med dem om, at der er mange mulige løsninger på opgaven. De må gerne tænke ud-af-boksen.
Gør eleverne opmærksom på, at tingene på museet ikke må berøres.