Search form

Menu

Mindesmærke for Besættelsen

Placering
I et lille anlæg over for Erritsø Bygade 30.

Opstillet
Mellem 1945 og 1948.

Beskrivelse og baggrund
Mindesmærket er en stor granitsten med inskription i bronze. Den er rejst til minde om Danmarks Besættelse og Befrielse (1940-45).

Inskription
9. april 1940
Det var en Morgen
så tung og trang
da Fjenden fløj over Dannevang

5. maj 1945
Det var Foraar og Danmark var fri

End er der en Gud foroven, som raader for Danmarks Sag