Search form

Menu

Industrialisering og transport i Fredericia

Industri og transport har siden midten af 1800-tallet haft stor betydning for Fredericias historie og byudvikling. Fra ca. 1850 tog industrialiseringen for alvor fart i Fredericia, hvor en række markante fabrikker og erhverv tiltrak en del arbejdskraft til byen. Indbyggertallet gik således fra godt 4.000 til 12.000 i perioden 1850 til 1901.

Fredericia Havns store vanddybde gjorde, at man efter århundredeskiftet lettere kunne tiltrække de stadigt større handelsskibe. Dette førte til en voldsom udvikling i årene 1915-26, hvor mange store virksomheder kom til byen. Både Dansk Svovlsyre- og Superphosfatfabrik (Superfos/Kemira), Dansk-Engelsk Benzin og Petroleum Co (Shell) og Det Forenede Oliekompagni (BP) byggede fabrikker og depoter med tilhørende havneanlæg i denne periode.

Ud over en række mindre fabrikker var det især industrier som tekstil, jernstøberi, tobak, transport, bryggeri samt sølvvareproduktion, der prægede udviklingen i Fredericia. På kortet nederst kan man få flere oplysninger om disse områder ved at vælge en af de gule markører.