Search form

Menu

Introbesøg på Bymuseet

Aldersgruppe
0.-1. klasse.
NB! Der er ved at blive udarbejdet særskilte forløb rettet mod hver årgang. Indhold kan derfor variere fra nedenstående.

Sted og varighed
Bymuseet, Jernbanegade 10. 1-1,5 time. Hele året.

Fag/tværgående emner
Dansk, sproglig udvikling, understøttende undervisning,

Mål

 • At træne vekslevirkningen mellem at lytte og ytre sig (dansk)

 • At træne brug af talesprog i samtale og samarbejde (dansk)

 • At træne elevernes tilegnelse af fagsprog (sproglig udvikling)

 • Styrkelse af eleverne sociale kompetencer, herunder samarbejde (understøttende undervisning)

 • At opnå kendskab til hvad et museum er

 • At få en kort introduktion til byens og voldens historie

Undringsspørgsmål: "Hvad mon den her har været brugt til?"

Program og indhold

 • Ankomst med kort intro om museet

 • Rundtur i hovedbygningen, hvor eleverne får mulighed for at iagttage og undre sig

 • Undringsspørgsmål og fortællinger om byens historie

 • Evt. medbragte madpakker / frugt

 • Rundtur på museets grund – herunder undringsspørgsmål i små grupper

Praktiske oplysninger
Det konkrete klokkeslæt for besøget aftales med museumsformidlerne, så de passer med jeres ringetider og transporttid.

Eleverne skal medbringe madpakker/frugt og drikkedunke.
Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret!

Før besøget – jeres forberedelse

Gennemgå programmet med eleverne.

Inddel eleverne i grupper på 3-4 elever, der skal bruges ved undringsspørgsmål undervejs.