Search form

Menu

Hugo Matthiessen

Af Line Lolk Brogaard, historiestuderende

Hugo Albert Matthiessen blev født d. 19. december 1881 i Fredericia.

Hugo Matthiessen blev sproglig student i Fredericia i 1901 og senere mag.art i historie ved Københavns Universitet i 1906. I 1910 blev Hugo Matthiessen ansat ved Nationalmuseets 2. afdeling. Kun 4 år senere blev Matthiessen underdirektør, og i årene 1927-49 var han inspektør af 1. grad. I museumsverdenen markerede Matthiessen sig gennem sine undersøgelser og fotograferinger af de danske købstæder, som han begyndte i 1913. I sine senere år udvidede Matthiessen disse fotograferinger til også at omfatte herregårde og andre bygninger forskellige steder i Danmark.

Netop Hugo Matthiessen fotografier har været af stor betydning for eftertiden, da de både har været teknisk gode og har fungeret som kilder til den tid, de blev til i. Blandt de byer Hugo Matthiessen fotograferede var også Fredericia, og en stor del af disse fotografier kan man se i Med Hugo Matthiessen gennem Fredericia april 1914 fra 1994.

At Fredericia havde stor betydning for Hugo Matthiessen sås tydeligt i 1909, da fæstningen blev nedlagt. Efterfølgende var der stor debat om, hvad der skulle ske med volden omkring byen. Mange ønskede helt at fjerne voldanlægget, så vækst og industri kunne tage over. Den unge Hugo Matthiesen blev hurtigt en ivrig deltager i debatten og med hans hjælp og drivkraft lykkedes det i 1917 at få volden fredet. Han skildrede desuden fødebyen i bøgerne Fredericia 1650-1760 - Studier og omrids fra 1911 og Fæstning og Fristed - Fredericia-Interiører fra 1950.

Det var netop gennem sit kulturhistoriske forfatterskab, at Hugo Matthiessen fik sin største indflydelse. Da han et par år, før pensionsalderen forlod sin stilling som museumsinspektør var det også for at hellige sig netop forfatterskabet.  Matthiessens første bøger fokuserede primært på samfundets skyggesider og dets udstødte individer, for eksempel prostituerede. Efterfølgende udgav han en række studier over købstæder og topografiske skildringer fra Jylland. Ud over sine egne bøger bidragede Hugo Matthiessen også med diverse afhandlinger til forskellige danske årbøger og samleværker samt skrev en række lyriske digte.

Igennem hele sit forfatterskab fokuserede Hugo Matthiessen på bylivet og kulturlandskabet i Danmark. Matthiessen skrivestil er kendetegnet ved hans specielle og levende udtryksform samt brugen af mange malende billeder og sammenligninger. Ønsket om at udvide sit forfatterskab fulgte Hugo Matthiessen helt til hans død, op til hvilken han arbejde på en bog om Blichers Jylland.

I 1920 blev Hugo Matthiessen medlem af Vetenskaps-Societeten i Lund som en påskønnelse af hans inspiration for svensk historieforskning. I 1933 blev Matthiessen medlem af Det kgl. Danske selskab for fædrelandets historie, i 1936 af Selskabet for dansk kulturhistorie, i 1943 af Kungl. human, vetenskapssamf. i Uppsala og i 1948 af Videnskabernes selskab.

Hugo Matthiessen døde d. 9. december 1957 i København og er begravet på Holmens Kirkegård.