Search form

Menu

Jul i Kongens Portvagt

Aldersgruppe
2.-4. klasse. En klasse ad gangen.
Forløbet justeres efter årgangen, og man kan derfor godt bestille det flere år i træk.
2. klasser kan også benytte sig af tilbuddet Jul i det gamle krudtmagasin.

Sted og varighed
Kongens Portvagt, Øster Voldgade 1.
Kl. 8.30-11.30 (evt. 11.30-14.30). November og december.
Mødested: Trinitatis Kirke, Kongensgade 39b.

Fag
Kristendomskundskab, dansk, billedkunst.

Mål
Eleverne arbejder med følgende fagmål:

 • at genkende enkle symboler og få viden om centrale bibelske fortællinger
  (Kristendomskundskab, 2.-4. klasse)

 • at indgå i dialog og samarbejde i mindre grupper
  (Dansk, 2.-4. klasse)

 • at udarbejde enkle tekster med billeder og skrift
  (Dansk, 2.-4. klasse)

 • at få kendskab til genretræk ved julekort og julemærker*
  (Dansk, 2.-4. klasse)

 • at få kendskab til ligheder mellem kristendommen og andre religioner
  (Kristendomskundskab, 3. klasse)

 • at få viden om De Slesvigske Krige*, Genforeningen* og Besættelsen**
  (Historie, 3.-4. klasse)

 • at få viden om historiske spor i lokalområdet og om, hvordan mennesker bruger historien
  (Historie, 4. klasse) 

 • at kunne bruge viden om symboler til at analyse billeder
  (Dansk, Billedkunst, Kristendomskundskab 4. klasse)

* Kun 4. klasse
** Kun 3. klasse

Eleverne kan skrive julehilsner på historiske julekort eller lave deres egne.

Program

Vi mødes ved Trinitatis Kirke, ca. 8.30 eller 11.30.

Samtale i kirken

 • 2.-4. klasse: Grundlæggelsen af Fredericia samt flytning af Ullerup Kirke og opførelsen af Trnitatis Kirke i to omgange.

 • 2.-4. klasse: Juleevangeliet, bibelen og symboler.

 • 3. klasse: Jødisk og muslimsk indvandring i 1700-tallet og 1960erne samt ligheder mellem de tre religioner.

 • 3. klasse: Rig og fattig i kirken.

 • 4. klasse: Symboler i kirken.

Undervejs får eleverne opgaver i form af undringsspørgsmål og ting, de skal finde i kirkerummet.

Vandring til Kongens Portvagt

 • 2. klasse: Avlsbrugergårde og Fredericias ældste hus.

 • 3. klasse: Rig og fattig på kirkegården.

 • 3. klasse: Besøg i rørbunker fra Besættelsen.

 • 4. klasse: Symboler, mindesmærker og historiske spor på kirkegården og undervejs.

I Kongens Portvagt

 • 2.-4. klasse: Fredericia som tog-, post- og telegrafcentrum.

 • 2.-4. klasse: Kend stederne - historiske billeder af byen, der har sammenhæng med de temaer, der er berørt under besøget.

 • 2.-3. klasse: Hvad skriver man på et julekort?

 • 4. klasse: Symboler og historiebrug på julemærker.

Elev-aktiviteter:

 • Skrive eller tegne julehilsner på historiske post- og julekort eller kort, som de selv tegner (2.-4. klasse).

 • Klippe hjerter (Fredericia-klip) eller Fredericia-kræmmerhuse (2.-4. klasse).

 • Tegne deres egne julemærker med symboler (4. klasse).

Vi slutter ca. 11.30 / 14.30. Jeres bus går 11.42 / 14.42.

Praktiske oplysninger
Transport kan foregå via Sydtrafiks Rute 1. I skal stå af ved stoppestedet i Øster Voldgade (ankomst ca. 8.30 / 11.30 - dog ca. 8.45 / 11.45 for klasser fra Indre Ringvej).
Husk at bestille grupperejse ved Sydtrafik senest 5 hverdage før besøget.

Eleverne skal medbringe madpakker og drikkedunke.
Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret!

Som deltagende lærer er man ansvarlig for klasseledelse samt medhjælp ved elevernes praktiske opgaver i Kongens Potvagt. Der skal deltage 2 lærere ved besøget.

I tilfælde af bisættelser m.m. kan der komme ændringer i programmet.

Før besøget – jeres forberedelse

 • Gennemgå programmet med eleverne

 • Inddel klassen i undringsgrupper på 3-4 elever

 • Hvis klassen tidligere har deltaget i forløbet Svenskekrig i Kastellet bedes dette oplyst ved booking. I bedes ligeledes oplyse, hvornår og hvordan I ankommer til kirken.