Search form

Menu

Jul på den gamle kaserne

NB! Forløbet er ved at blive tilpasset Kulturkasernen og nye årgange. Ændringer kan derfor forekomme.

Aldersgruppe
2.-5. klasse. En klasse ad gangen.
Forløbet justeres efter årgangen, og man kan derfor godt bestille det flere år i træk.
2. klasse kan også booke forløbet Jul i det gamle krudtmagasin.

Sted og varighed
Kulturkasernen, Øster Voldgade 18K, stuen.
Kl. 9- ca. 11.30. November og december.
Mødested: Trinitatis Kirke, Kongensgade 39b.

Fag
Kristendomskundskab, dansk, billedkunst.

Mål
Eleverne arbejder med følgende fagmål:

 •  at genkende enkle symboler og få viden om centrale bibelske fortællinger (Kristendomskundskab, 2.-4. klasse)

 • at indgå i dialog og samarbejde i mindre grupper (Dansk, 2.-4. klasse)

 • at udarbejde enkle tekster med billeder og skrift (Dansk, 2.-4. klasse)

 • at få kendskab til genretræk ved julekort og julemærker* (Dansk, 2.-4. klasse)

 • at få viden om Fredericias historie, De Slesvigske Krige*, Genforeningen* og Besættelsen** (Historie, 3.-4. klasse)

 • at få viden om historiske spor i lokalområdet (Historie, 3.-4. klasse)

 • at kunne bruge viden om symboler til at analyse billeder (Dansk, Billedkunst, Kristendomskundskab 4. klasse)

* Kun 5. klasse
** Kun 4. klasse

Eleverne kan skrive julehilsner på historiske julekort eller lave deres egne.

Program

Vi mødes ved Trinitatis Kirke, kl. 9.

Samtale i kirken

 • 2.-4. klasse: Grundlæggelsen af Fredericia samt flytning af Ullerup Kirke og opførelsen af Trnitatis Kirke i to omgange.

 • 2.-5. klasse: Juleevangeliet, bibelen og symboler.

 • 4. klasse: Forskelle på rig og fattig i kirken.

 • 5. klasse: Symboler i kirken.

Undervejs får eleverne opgaver i form af undringsspørgsmål og ting, de skal finde i kirkerummet.

På kirkegården

 • 2.-3. klasse: Grave og begravelser.

 • 4. klasse: Rig og fattig på kirkegården.

 • 5. klasse: Symboler, mindesmærker og historiske spor på kirkegården.

På Kulturkasernen

 • Indhold til 2. klasse følger.

 • 3.-5. klasse: Fredericia som tog-, post- og telegrafcentrum.

 • 3.-5. klasse: Kend stederne - historiske billeder af byen, der har sammenhæng med de temaer, der er berørt under besøget.

 • 3.-4. klasse: Hvad skriver man på et julekort?

 • 5. klasse: Symboler og historiebrug på julemærker.

Elev-aktiviteter:

 • Indhold til 2. klasse følger.

 • Skrive eller tegne julehilsner på historiske post- og julekort eller kort, som de selv tegner (3.-5. klasse).

 • Klippe hjerter (Fredericia-klip) (3.-5. klasse).

 • Tegne deres egne julemærker med symboler (5. klasse).

Vi slutter ca. 11.30.

Praktiske oplysninger
Transport kan foregå via Sydtrafiks Rute 1. I skal stå af ved stoppestedet i Øster Voldgade (ankomst ca. 8.30 / 11.30 - dog ca. 8.45 / 11.45 for klasser fra Indre Ringvej).
Husk at bestille grupperejse ved Sydtrafik senest 5 hverdage før besøget.

Eleverne skal medbringe madpakker og drikkedunke.
Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret!

Som deltagende lærer er man ansvarlig for klasseledelse samt medhjælp ved elevernes praktiske opgaver i Kongens Potvagt. Der skal deltage 2 lærere ved besøget.

I tilfælde af bisættelser m.m. kan der komme ændringer i programmet.

Før besøget – jeres forberedelse

 • Gennemgå programmet med eleverne

 • Inddel klassen i undringsgrupper på 3-4 elever

 • I bedes oplyse, hvornår og hvordan I ankommer til kirken.